23948sdkhjf

Nytt stöd för den som hanterar brandfarliga vätskor.

Naturvårdsverket har tagit fram ett stöd för att tolka föreskrifterna om brandfarliga vätskor. Föreskrifterna trädde i kraft i januari.

Den som hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa, till exempel genom läckage eller spill.

Naturvårdsverket har  beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. De nya föreskrifterna, NFS 2021:10, trädde i kraft den 1 januari 2022 och ersätter de upphävda föreskrifterna NFS 2017:5. 

Nu har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om tillämpning av föreskrifterna. Dokumentet har tagits fram i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV),  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och riktar sig till såväl verksamhetsutövare, kontrollorgan som tillsynsmyndigheter. 

Läs mer hos Naturvårdsverket: Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare (naturvardsverket.se)

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078