23948sdkhjf

RISE

Plus

Sensortestet öppnar ny värld

Ska omvandla blött bioslam till biobränsle

Plus

Lignin + cellulosa = kolfiber

Lättvikt blir en allt viktigare egenskap särskilt inom fordonsindustrin vilket öppnar upp för kolfiber. Dagens kolfiber är dock ofta fossilbaserad vilket knappast är förenligt med framtidens material utan många tittar på bioråvaror, som att göra kolfiber från lignin och cellulosa.

Forskning för att digitalisera gruvan

Klimatneutral cementindustri

Pulsproduktion för specialpapper

Framtiden för flytande biogas

Vill ersätta fossila beståndsdelar i däck med hjälp av sågspån

Ny CFO för RISE

Flygbränsle från Småland

Forskar om vätgas i industrin

Forskningsinstitut delas

Restprodukter blir grön olja.

Ny teknik ska göra rester från skogen till biobränsle.

Satsning på AI-forskning

Nu satsar forskningsinstitutet RISE på tillämpad AI-forskning som ska omsätta ny kunskap i nya produkter och tjänster.

Gemensamma processer genererar biovätgas, protein och bioplast

I MultiBio blir avfall från massa- och pappersbruk till produkter som samhället efterfrågar.

LignoCity ger Sverige försprång inom bioekonomi

Testbädden LignoCity har visat hur lignin kan användas. Nu görs en ny satsning som ska vidareutveckla LignoCity och hjälpa startups samt små och medelstora företag att utveckla nya ligninbaserade och koldioxidsnåla lösningar.

Nytt forskningsprojekt ska producera biomassa från marina mikroalger

För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. Målet är att biomassan ska användas till energi och i tillverkning av olika material, som exempelvis plast.

Projekt ska utveckla miljösmart byggande

Forskningsprojekt om flytande biogas ger hopp

Metallers ursprung spåras av gruvbranschen

Vi är beroende av metaller. Men hur hållbart producerade är de? En fråga som nu ska besvaras när gruvnäringen spårar ursprung.

Utökat svenskt-finskt bioekonomiskt samarbete

Under onsdagen presenterade regeringen tillsammans med Finlands jord- och skogsbruksminister ett utökat samarbete inom bioekonomi.

Ännu en forskningskoncern går in i RISE

Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Forskningsprojekt för effektivare avfallsförbränning

Alg kan minska utsläpp från metallindustrin

RISE och Boliden ska nu tillsammans undersöka i ett forskningsprojekt om algodlingar kan minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin.

Sänd till en kollega

0.092