23948sdkhjf

RISE

Plus

Från spill till guld

En restprodukt som en industri vill bli av med visar sig ha goda möjligheter förbättra en annan industris process och samtidigt minska användningen av jungfruliga råvaror. Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte.

Ny process ska förvandla pyrolysolja till basoljeprodukter

Metaller som känner – inte bara döda ting

Ger råd om 3D-printade reservdelar

Här flyter framtidens energi

AI och automatisering frigör underhåll på pappersbruk 

Plus

Sensortestet öppnar ny värld

Ska omvandla blött bioslam till biobränsle

Plus

Lignin + cellulosa = kolfiber

Lättvikt blir en allt viktigare egenskap särskilt inom fordonsindustrin vilket öppnar upp för kolfiber. Dagens kolfiber är dock ofta fossilbaserad vilket knappast är förenligt med framtidens material utan många tittar på bioråvaror, som att göra kolfiber från lignin och cellulosa.

Forskning för att digitalisera gruvan

Klimatneutral cementindustri

Pulsproduktion för specialpapper

Framtiden för flytande biogas

Vill ersätta fossila beståndsdelar i däck med hjälp av sågspån

Ny CFO för RISE

Flygbränsle från Småland

Forskar om vätgas i industrin

Forskningsinstitut delas

Restprodukter blir grön olja.

Ny teknik ska göra rester från skogen till biobränsle.

Satsning på AI-forskning

Nu satsar forskningsinstitutet RISE på tillämpad AI-forskning som ska omsätta ny kunskap i nya produkter och tjänster.

Gemensamma processer genererar biovätgas, protein och bioplast

I MultiBio blir avfall från massa- och pappersbruk till produkter som samhället efterfrågar.

LignoCity ger Sverige försprång inom bioekonomi

Testbädden LignoCity har visat hur lignin kan användas. Nu görs en ny satsning som ska vidareutveckla LignoCity och hjälpa startups samt små och medelstora företag att utveckla nya ligninbaserade och koldioxidsnåla lösningar.

Nytt forskningsprojekt ska producera biomassa från marina mikroalger

För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. Målet är att biomassan ska användas till energi och i tillverkning av olika material, som exempelvis plast.

Projekt ska utveckla miljösmart byggande

Sänd till en kollega

0.063