23948sdkhjf

Elektrifierat bioraffinaderi ger högre produktion

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn. Men det krävs mycket fossilfri el. 

I dagens produktion av biodrivmedel hamnar, enligt forskningsinstitutet Rise, endast 25-50 procent av de förnybara kolatomerna från exempelvis bark och sågspån i det färdiga biodrivmedlet.

Nu visar forskning att en teknik med elektrifierade bioraffinaderier där energin och vätgas till processen tas från el i stället för från bioråvaran kan ge två till tre gånger så mycket biodrivmedel ur den begränsade biomassaresursen. Resultatet blir bio-elektrobränslen – hybridbränslen med avsevärt förbättrad resurseffektivitet. Analysen visar också att hybridbränslena får ungefär samma produktionskostnad som vanliga biodrivmedel. Men processen kräver förnybar el i betydande mängder.

Hybridtekniken med el finns inte tillämpad i Sverige idag, men teknikmognaden är hög och steget till produktion kort.
– Mitt råd till drivmedelsproducenter är att bygga resurseffektivt från början för att framtidssäkra sin produktion. Alternativt ska man bygga för att kunna expandera med eltillförsel senare, säger Erik Furusjö, projektledare och forskare vid Rise.

En scenarioanalys visar att en storskalig implementering av den mest effektiva hybridtekniken med el skulle kunna göra Sverige självförsörjande på biodrivmedel till både inrikes och utrikes transporter, både 2030 och 2045. Det kan jämföras med nuvarande biobränsleteknik utan elektrifiering och med begränsad resurseffektivitet, kan tillgodose endast 30-50 procent av efterfrågan 2030 med inhemska biomassaresurser.

Forskarna har analyserat tio olika produktionsvägar för biodrivmedel av restprodukter från jord- och skogsbruk för att fastställa effekten av elektrifiering av produktionsprocessen.

I dag finns ingen tydlig drivkraft för företagen att göra investeringen, eftersom många typer av biomassa inte är en knapp resurs i Sverige i dagsläget, men det vore klokt att skapa politiska incitament för resurseffektivitet, anser Erik Furusjö.
– Se på priserna på råvaror för HVO, som dubblerats på kort tid. Så länge det fanns olja och fetter till HVO, avstod vi från att bygga mer avancerade anläggningar för skogsråvara. Om vi hade gjort det för fem år sedan skulle vi sannolikt inte haft dagens bristsituation och höga prisläge för HVO.

Forskarnas rapport återfinns här

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079