23948sdkhjf

Grön blekning av pappersmassa belönas med 700 000 kr

Frédéric Pouyet, Rise, är mottagare av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris 2022. Han får det för sin ambition att översätta en metod för grön blekning av pappersmassa som utvecklats för träfiber från eukalyptus till att prövas på fibrer från nordisk lövskog. Vi har frågat Frédéric Pouyet vad hans forskning innebär.

Frédéric Pouyet har forskat fram en metod som han kallar grön blekning som applicerats på pappersmassa från eukalyptus. Metoden bör, enligt Frédéric Pouyet, också vara väl lämpad för fiber från lövträd i svenska förhållanden såsom björk.

– Jag hoppas det kan leda till ännu mer relevanta processer för den svenska massaindustrin. Mitt slutmål är egentligen att kunna förvandla trä till massa genom att bara använda luft och vatten, säger Frédéric Pouyet till oss. 

Massa med hög cellulosahalt används till mycket, exempelvis bioplaster, textil, hygienprodukter och nanocellulosa. För att nå en massa med hög cellulosahalt behövs en stor mängd vatten i den traditionella blekningsprocessen. Frédéric Pouyets gröna blekningsprocess kan reducera behovet av mängden vatten.

Blekning är ett av stegen vid framställningen av pappersmassa som traditionellt också innefattat en stor del kemikalier. En ytterligare positiv effekt i Frédéric Pouyets modell är att den kan minska kostnader för och behov av kemikalier.

Den så kallade gröna blekningsprocessen gör det möjligt att använda de kemikalier i blekningen som återvinns i den så kallade kraftprocessen, därför kan kemikaliekostnaderna kraftigt minskas. Vanligtvis används dessa kemikalier för massaframställning men inte för blekning. 

Enligt Pouyet kan en implementering av grön blekning minska kemikaliekostnaden med tio procent, och en potential att i framtiden kunna minska kostnaden med 75 procent. Tillsammans med det reducerade vattenbehovet kan detta främja nordiska lövträds konkurrenskraft gentemot eukalyptus, och samtidigt ge ett minskat klimatavtryck.

Han har nu fått Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris. Vad betyder det för honom?

– Det betyder faktiskt mycket! För det första betyder det att mina idéer värdesätts, och det känns verkligen fantastiskt.
Då är det helt klart en unik möjlighet att göra mina koncept kompatibla med svenskt trä för att nå fullskalig implementering i Sverige.

Han fortsätter: 
– Slutligen visar det att det finns ett intresse för innovation inom blekningsområdet..

Frédéric Pouyet kommer ursprungligen från Frankrike, men bor sedan tre år tillbaka i Sverige och bedriver sin forskning på Rise. Hans metod som utvecklats för eukalyptus är ännu inte implementerad i industriell skala, och han ser fram emot att nu kunna ta ytterligare steg för att utveckla och anpassa processen för den svenska skogsindustrin. Det kommer dock ta lite tid. 

– Eftersom massabruk är enorma infrastrukturer och kräver enorma investeringar tar det vanligtvis några år för en ny fabrik att byggas. 4-8 år kan vara tidsramen för ett greenfield-projekt. Det finns dock andra möjligheter för en snabbare implementering i full industriell skala. Till exempel har vissa befintliga massabruk redan planerat att modifiera sina bleklinjer, och några andra bruk upplever några utmaningar med sina nuvarande blekningslinjer. Båda kan vara de idealiska kandidaterna för tidigare implementeringar.

Leveransen av specifika kemikalier, till exempel natriumklorat har på senare tid blivit ett verkligt problem för massaindustrin, något som ytterligare kan påskynda intresset för den nya tekniken.

– "Grön blekning" representerar det idealiska alternativet eftersom de inte alls kräver denna kemikalie.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11