23948sdkhjf

BIOMASSA

Plus

Räcker biomassan? - Innehåller flera artiklar - Del 1

Plus

Räcker biomassan? - Del 2

Plus

Från hemlighetsmakeri till storsatsningar

För pappers- och massabruken blir det viktigare att inte bara leverera papper eller massa utan att även ta hand om restprodukter för att tillverka biodrivmedel eller andra kemiska produkter. Process Nordic har sammanställt ett axplock av de satsningar som finns inom branschen eller hos företag som har kopplingar till branschen. En del företag berättar gärna, andra är mer hemlighetsfulla.

Biogasanläggning ska sluta cirkeln

Ett projekt inom cirkulär ekonomi på biogasanläggningen i Åbo har tagit ett första steg i mål som handlar om återvinning av näringsämnen. Projektet fortsätter nu med en utbyggnad av anläggningen och investeringar i kondensverk för biogas.

30 miljoner för ökad tillgång på biomassa

Stora Enso investerar vid Maxau-bruket

Stora Enso har beslutat att installera en ny ångturbin med ett kylsystem med sluten slinga och ökad lagring av biomassa vid bruket i Maxau i Tyskland.

De vill skapa bioraffinaderier över hela Europa

Anläggningen som kan revolutionera stålindustrin är invigd

En anläggning som ska ge förnybar energigas till stålindustrin är invigd i Höganäs.

Forskargenombrott – tålig legering räddar framtida teknologier

Framtidens energisystem kräver legeringar som tål hög värme utan att korrodera. Forskare har nu nått ett genombrott.

Nytt forskningsprojekt ska producera biomassa från marina mikroalger

För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. Målet är att biomassan ska användas till energi och i tillverkning av olika material, som exempelvis plast.

Sveriges biopannor kan klara omställning till förnybara bränslen

Med tio års energiforskning banar Chalmers nu vägen för en radikal omställning mot förnybara bränslen. Vill se förgasning av biomassa på bred front. ”Vi kan producera förnybart bränsle som motsvarar 10 procent av världens flygbränsle”

Skogsråvara och ny teknik ska få Sverige att flyga bättre

Teknik baserad på förgasning av biomassa i kombination med en förvätskningsprocess kan innebära att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg, kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester.

Bioplast måste öka i konkurrenskraft

Först i världen med unik anläggning

Sänd till en kollega

0.063