23948sdkhjf

Test med lignin i asfalt

NCC och forskningsinstitutet Rise inleder ett samarbete för att testa den förnybara råvaran lignin som bindemedel i asfalt. 

– Genom att byta ut fossila råvaror mot förnybara produkter så vi minskar utsläppen av växthusgaser vid vägbyggnationer och underhåll samtidigt som vi breddar råvaruutbudet för vår slutprodukt. I det här projektet ser vi en potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent för färdig asfalt, vilket vi nu ska testa och utvärdera, säger Robert Lundström, R&D manager NCC Industry.

Det förnybara bindemedlet som utvärderas i projektet är lignin (sulfatlignin) utvunnet av svartlut, en restprodukt från pappersmassaindustrin. Ligninet är en inhemsk råvara som finns tillgängligt i stora kvantiteter, vilket möjliggör en storskalig och kostnadseffektiv miljösatsning.
– I vår demonstrationsanläggning i Bäckhammar, Värmland processas svartluten och lignin utvinns. Anläggningen samarbetar med Nordic Paper. De skickar svartluten till oss och får sedan tillbaka filtratet efter processen. Vi säkerställer att NCC får lignin av rätt kvalitet för inblandning i asfalt, säger Maria Ölmhult, projektledare på Rise.

Projektet väntas pågå under drygt sex år och omfattar fullskaleförsök med olika typer av inblandningsmetoder i olika volymer i asfalten. Den färdiga asfalten kommer under 2021 anläggas på fem olika vägsträckor i Värmland i syfte att utvärdera hållbarhet och funktion.
Eftersom väganläggningar finns och brukas under långa perioder är det av särskild vikt att utvärdering och beräkningar omfattar asfaltens hela livscykel. Utöver att se på råvarornas inneboende egenskaper så är miljöpåverkan när asfalten läggs, ska underhållas och dess möjligheter till att återvinnas av stor vikt.

– För att kunna ta rationella beslut i omställningen mot mer förnybara råvaror är det viktigt att utesluta risker för suboptimering, det vill säga att helheten blir sämre genom att byta ut delarna. Vi behöver säkerställa att lignin inte medför ett ökat nettoutsläpp av CO2 genom till exempel kortare livslängd, ökad förbrukning eller att det minskar möjligheterna för återvinning, säger Robert Lundström, NCC Industry.

Projektet involverar en rad olika aktörer. NCC leder projektet och ansvarar för fältförsöken och att lägga asfalten på uppdrag av Karlstad och Kristinehamn kommun. Rise bidrar med ligninkunskap, produktions- och uppskalningskapacitet av lignin för asfalt. I detta bidrar Wageningen University med viktiga erfarenheter från tidigare arbete i Nederländerna med lignin i asfalt. Produktionen av asfalt görs i Karlstads asfaltverk. Utvecklingen av produktionen sker vid LignoCity i Bäckhammar och projektet får stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Trafikverket.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156