23948sdkhjf

Processindustrins cybersäkerhet i fokus

Teknikbolaget ABB:s processtyrsystem kan anslutas till IT-företaget IBM:s säkerhetsplattform för att upptäcka digitala hot. Företagen inleder nu ett samarbete som är inriktat på att koppla samman cybersäkerhet med driftteknik ,Operational technology, OT. Syftet är att öka säkerheten för industrier.

För att bättre koppla samman OT-data med det bredare IT-säkerhetsekosystemet har ABB tagit fram ett nytt erbjudande, OT security Event monitoring service som gör det möjligt att dela säkerhetshändelser från ABB till IBM:s plattform för säkerhetsinformation och händelsehantering, Qradar.

Lösningen ger det domänkunnande som behövs för att snabbt reagera på säkerhetsincidenter relaterade till processtyrning och lämpar sig särskilt väl för komplexa industriprocesser inom branscher som olja, gas, kemikalier och gruvverksamhet.

 ABB:s samarbete med IBM gör det möjligt att analysera processtyrningshändelser kring säkerhet och påverkan på driftmiljön, och innebär en stor förbättring av våra möjligheter att upptäcka cyberhot mot OT över hela linjen, säger Robert Putman, global chef för cybersäkerhet inom Industrial automation på ABB.

De menar att merparten av nuvarande driftövervakning fokuserar på utrustningens prestanda, oavsett om det handlar om en gasturbin för elektricitet, ett drivsystem som används till att krossa malm eller bara enkel utsläppsövervakning från en kemikalieanläggning.

Med det nya ABB-erbjudandet kan ABB:s processtyrsystem samla in information från händelseloggar i ABB:s processtyrsystem och dela den informationen med IBM Security Qradar, som använder sig av automatisering och artificiell intelligens för att hjälpa till att identifiera säkerhetsavvikelser och potentiella hot.

– Vi ser integreringen av dessa lösningar som något som för samman marknadsledande funktioner i syfte att få en gemensam bild av OT-säkerhet, säger dr Andreas Kühmichel som är IT-chef på Chemicals, petroleum & industrial products på IBM och fortsätter:

 Med en mer omfattande information om OT- och IT-säkerhet kan kunder minska risken för att produktionen plötsligt störs av en säkerhetsrelaterad händelse som leder till dyra driftstopp och innebär en större risk för företaget.

Lösningsteknikerna från ABB och IBM är framtagna på öppna plattformar, vilket innebär att de kan drivas med spetsteknik och enkelt driftsättas i hybridmolnmiljöer oavsett om dessa finns lokalt på plats eller i privata eller publika moln.

Den gemensamma lösningen är utformad så att säkerhetsprocesserna är helt automatiserade och inte stör industrins arbetsflöden. Säkerhetsanalyserna i Qradar sker via ett bibliotek med användningsfall som automatiskt flaggar incidenter och utlöser motsvarande larm.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11