23948sdkhjf

Algodlingar vid metallindustrier kan minska växthuseffekten

Algodlingar kan minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin.

Det visar resultaten från ett forskningsprojekt där RISE och Boliden i realistiska förhållanden testat koldioxidinfångning från industriella rökgaser med hjälp av alger. Algerna bindekoldioxid och metaller från de gas- och vattenutsläpp som uppstår i metallindustrin.

Projektet genomfördes vid Bolidens blysmältverk i Landskrona, där algerna odlades i plasttankar. Framtida storskaliga anläggningar för algodling består av grunda bassänger som ligger inne i växthustunnlar där koldioxiden skjuts in från skorstenen. Algodlingarna behöver placeras nära industrier med koldioxidutsläpp och ska inte byggas på odlingsbar mark. På så sätt ökar koldioxidupptaget maximalt då man inte konkurrerar med skogs- eller jordbruk.

- Vi får ett ökat upptag av koldioxid och möjlighet att skapa en koldioxidsänka om algmaterialet används på rätt sätt. Det har mycket högt energivärde och kan bland annat användas som bränsle i industriella processer, säger Niklas Strömberg från RISE.

Försöken vid Bolidens anläggning i Landskrona visar att man kan odla alger året runt. Alger är också betydligt mer effektiva på att ta upp koldioxid, flera gånger bättre än alla andra grödor. Algodlingarna går att automatisera i betydligt högre grad jämfört med jordbruk och en ny källa till klimatsmart material, foder och mat för en växande befolkning kan produceras.

I projektet ser man två huvudsakliga vägar att gå med algodlingarna. Koldioxidinfångning från tung industri och rening av metaller där man använder algerna som ett slags levande metallkolfilter. Algmaterialet med metaller och inbunden koldioxid återförs som bränsle i ett slutet kretslopp. För detta behov behövs en yta på några hektar. För att ta upp betydande andelar av industriella koldioxidutsläpp krävs anläggningar i storleksordningen några tusen hektar, men å andra sidan får man en ny mycket stor källa till biomassa som kan användas till material och bränsle.

Boliden Bergsöe är Nordens enda sekundära smältverk för bly och en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier. Varje år återvinns bly från fyra miljoner uttjänta bilbatterier och minst 70 procent av det bly som produceras säljs till batteriindustrin i Europa där det används på nytt. Bly är helt återvinningsbart.

- Efterfrågan på metaller ökar i takt med en växande befolkning och för att tillgodose detta behov ur ett klimatperspektiv behövs innovativa lösningar. Att minska koldioxidutsläppen är ett viktigt mål inom Boliden där elektrifiering och energieffektivisering varit stora delar och där alger i framtiden skulle kunna bidra till att uppnå detta mål säger Linn Arnerlöf, R&D på Boliden smältverk.

- Tillgången till lämplig mark är den största utmaningen vi identifierat, i övrigt visar vårt projekt att algodlingar kan bidra till både rening av utsläpp från tung industri och koldioxidinfångning, säger Niklas Strömberg från RISE.

Projektet ”Mikroalgodling för rening av metallindustrins processutsläpp” är finansierat av Energimyndigheten och Boliden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078