23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Skap en företagskultur som främjar anställdas engagemang

Att ha ett framgångsrikt företag är varje arbetsgivares dröm. Därför är det av yttersta vikt att uppmuntra anställdas engagemang.

Med en engagerad personalstyrka ökar kundnöjdheten och därmed även företagets totala chans att lyckas på marknaden.

Medarbetarengagemang, även känt som Employee engagement, brukar man kalla det engagemang, passion och lojalitet en arbetstagare har gentemot sitt arbete och företag som anställt hen. Ju mer engagerad en anställd är, desto mer arbete utför de. Du kan skapa en kultur av engagemang på flera olika vis på en arbetsplats:

1. Erbjud en bra onboarding-process
Medarbetare som är angelägna om att nå sina mål är engagerade i företaget. För att de ska vara det krävs en bra start. Så kallad “onboarding”, det vill säga det introduktionsarbete man erbjuder nyanställda, är ett av de viktigaste stegen du kan ta för att säkerställa att anställda är engagerade. En amerikansk undersökning visade att en tredjedel av alla nyanställda lämnade jobbet efter bara sex månader. Med ett framgångsrikt introduktions- och träningsprogram kommer de anställda att lära sig hur man effektivt gör sitt jobb. För de flesta anställda är utbildningstiden även den tid då de knyter kontakt med medarbetare och utvecklar en koppling till företaget.

2. Sätt företagsmål
För att driva ett framgångsrikt företag behöver du en affärsplan med en lista över de mål du vill uppnå. För att engagera anställda måste du även få dem att vilja nå dessa affärsmål.

Du bör ha årliga, halvårs-, kvartals- och månadsmål så att de anställda har något att arbeta mot. Att nå mål är något som uppmuntrar anställdas engagemang. Anställda vill på samma sätt veta hur deras position passar in i företaget. Och de vill lära sig hur deras arbete påverkar företaget som helhet.

3. Bekräfta dina anställda
Anställda blir inte automatiskt engagerade bara för att du ger dem mer beröm eller någon annan typ av erkännande. Men anställda kan snabbt bli likgiltiga om de känner att de är osynliga. Engagerade anställda känner trygghet och upplever en kamratskap med ditt företag. Därför är det viktigt att känna sina medarbetare - och utveckla en relation som kännetecknas av ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här kan du även använda digitala tjänster likt Effectory.com för att samla in data om vad dina anställda tycker är viktigt.

4. Fokusera på de anställdas fortbildning
Det finns många anledningar till att arbetssökande söker och accepterar en tjänst, som lön och förmåner. Men många arbetare vill också ha möjlighet att utveckla sin karriär. De vill förfina sina färdigheter och fortsätta att utmana sig själva. Medarbetare vill inte göra monotona uppgifter som kräver minimal ansträngning. Du kan fokusera på medarbetarutveckling på några olika sätt. Du kan erbjuda anställda möjlighet att läsa någon utbildning till exempel. Att få lov att prova på helt nya arbetsuppgifter är också en form av kompetensutveckling. Var inte rädd för att lägga till nya arbetsuppgifter hos en anställd som vill utvecklas.

5. Detaljstyr så lite som möjligt
Om de anställda får veta exakt vad de ska göra och hur de ska göra det, har de inte tid eller motivation att engagera sig i arbetet. De blir mer som robotar. Anställda kan inte vara engagerade om de inte har frihet att göra sina jobb. Så kallad “micro management” kan vara direkt skadligt för ditt företag. Låt varje anställd fatta beslut om hur de ska utföra sitt arbete i stället för att styra dem.

Sänd till en kollega

0.017