Provexa erbjuder Försilvring & förgyllning

Erbjuds
Upprättad
Förfallodatum
den 2 juli 2018

Både silver och guld är ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer (dock ej silver i svavelhaltig miljö).

Försilvring och förgyllning används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används båda metoderna för dekorativ ytbehandling.

Försilvring används även som friktionsnedsättande beläggning för lager etc. Eftersom både silver och guld fungerar som ett katodiskt korrosionsskydd skyddas inte den underliggande metallen mot korrosionsangrepp i sprickor och porer. Man lägger därför ofta ett mellanskikt av nickel eller koppar för att förhindra galvanisk korrosion i sprickor och porer.

Miljöaspekter
Både guld och silver betraktas som ogiftiga metaller. Dock är många av de föreningar som används vid ytbehandlingen giftiga.

På grund av metallernas höga pris lönar det sig oftast att återföra metallerna till processbaden innan de når reningsverket. Därefter tas det resterande spillvattnet om hand av ytbehandlarens reningsverk.
Leverantör
Provexa AB
Gamlestadsvägen 303
415 25 Göteborg
Sverige

Telefon: +46 031430770
Fax: +46 031-48 08 46


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.162