23948sdkhjf

Mer kostnadseffektiv process för metallframställning

I laboratoriemiljö på Swerim pågår nu ett försök med att reducera molybdenoxid med vätgas. Något som i industriell skala skulle blir mer miljövänligt och kostnadseffektivt.

8 500 ton. Så mycket molybden förbrukas i Sverige årligen, främst vid framställning av högpresterande rostfritt stål och verktygsstål.

Under 2021 pågick en framgångsrik förstudie av vätgasreduktion av molybdenoxid, vilket nu lett till en fortsättning med praktiska fluidbäddsförsök vid Swerim, våren 2023. Det skriver Swerim i ett pressmeddelande.

Bakom finansieringen står Vinnova och Towa Eriksson, från Uppsala universitet, genomför arbetet som ett examensarbete. Till hjälp har hon handledare Lars-Olov Nordberg från Swerim.

– Vi vill visa att det går att generera en molybdenprodukt utan slaggrester. Försöken, utförs i en testrigg finansierad av Swerim, där upp till 200g prov kan fluidiseras och testas under kontrollerade förhållanden.

I dagsläget sker reduceringen av molybdenoxid med aluminium och ferrokisel till ferromolybden. Något som genererar mycket slagg, en restprodukt som måste deponeras.

Den molybden som används vid högpresenterande rostfritt stål och verktygsstål importeras till Sverige. Men råvaran molybdensulfid finns faktiskt i Sverige, som en möjlig biprodukt i vissa kopparfyndigheter.

– En utveckling av en kostnadseffektiv och klimatneutral process för vätgasreduktion av molybdenoxid, skulle i förlängningen kunna innebära att vi blir självförsörjande på molybden i Sverige, konstaterar projektledaren Lars-Olov Nordberg avslutningsvis i pressmeddelandet.

Tre födelar med tillverkning av molybden via vätgasreducering av molybdenoxid jämfört med konventionell teknik:

  1. Koldioxidemissionerna undviks helt jämfört med nuvarande tillverkningen av molybdenoxid.
  2. Deponibehovet för slaggbaserad reduktion av molybdenoxid minskar till noll.
  3. Transportbehovet av råvaror och restprodukter minskar kraftigt.

Swerim

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078