23948sdkhjf

Kompetens är nyckeln till basindustrins omställning

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen beviljar 30 miljoner till ett nytt samverkansprojekt, REEDEAM, som ska stärka kompetensutvecklingen inom hela värdekedjan för industrins gröna omställning.

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. KK-stiftelsen beviljar därför medel till tre större projekt som långsiktigt ska bidra till ökad kompetens för näringslivets klimatomställning. Ett av dessa projekt är REEDEAM, Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan. 

Projektet som ska pågår i fem år, sker i samverkan mellan Luleå tekniska universitet,Örebro universitet och Mälardalens universitet samt med industrier som H2 Green Steel, Boliden, Northvolt, SSAB, LKAB, ABB, Alleima, Alstom, Combitech, Copperstone Resources, Kaunis Iron, Komatsu Forest, Lovisagruvan, RISE, SCA, Orica, Scania, Zinkgruvan Mining och Stena Recycling.

– Vi har idag en allvarlig situation där kompetensbrist bidrar till att bromsa klimatomställningen. Flera rapporter visar att många branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Vi satsar nu på fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer för att möta de många utmaningarna inom strategiskt viktiga områden för näringslivets omställning säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin i ett pressmeddelande.

Projektet REEDEAM, utgår från tanken att om industrins hållbara omställning ska lyckas, krävs ny kompetens med industriell förankring, inom hela den råvarubaserade värdekedjan. Utbildningarna handlar om områden inom återvinning, processindustri, råvaruförsörjning, elektrifiering, underhåll, energi- och kraftteknik, digitalisering och automation, klimatneutral produktion, men även till exempel juridik kopplat till tillståndsprövningar.

Lärosätena Örebro universitet, Mälardalens universitet och Luleå tekniska universitet, kommer att tillsammans ta fram utbildningar på avancerad nivå, motsvarande 90 högskolepoäng, såväl för yrkesverksamma som för reguljära studenter.  Genom att tillgängliggöra utbildningar via industriernas intranät blir det enkelt för anställda att söka och gå utbildningarna. För att skapa ytterligare långsiktighet, och fördjupa samverkan mellan parterna, planeras framtida företagsforskarskolor för att ge företagen tillgång till forskarutbildad personal med nyckelkompetens för klimatomställningen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.531