23948sdkhjf

Öppnar forskningscenter för papper och massa

ABB öppnar forskningscenter värt flera miljoner dollar för att driva tekniska framsteg inom massa och papper.

ABB investerar i ny forskningsanläggning på Irland. Det nya forskningscentret i Dundalk utgör kärnan i ABB:s erbjudande inom digitalisering och automation för pappers- och massabranschen och kommer att vara huvudort för den pågående utvecklingen av ABB:s kvalitetskontrollsystem.

Nya idéer och produkter kommer att pilottestas och hanteras bland tillämpningar för förbättrad kvalitet i papperstillverkningen. Detta kommer att omfatta lösningar för att mäta, justera, optimera och kontrollera kvaliteten i takt med att pappersbanan transporteras fram genom pappersmaskinen för att bilda slutprodukter som papper och kartong.

ABB:s vision för centret är att utveckla lösningar som svarar upp mot globala trender och kan uppfylla hållbarhetsmålen för den snabbt föränderliga industrin. Ett nytt kvalitetskontrollsystem har till exempel potential att minska det årliga spillet, produktionsbortfallet, med två procent eller mer per pappersmaskin. Detta kan påverka en fabriks hållbarhetsmål genom att de årliga utsläppen för varje maskin kan minska med samma två procent, eller 1,1 kiloton koldioxid, vid ett antagande om att en typisk maskin för papper, kartong eller mjukpapper släpper ut 57 kiloton koldioxid årligen.

Centret kommer att dra nytta av modern teknik som additiv tillverkning (3D-printning), kollaborativa robotar och AR/VR inom utbildning och fältservice för att bättre kunna svara upp mot behoven hos ABB:s massa- och pappersutvecklingsteam. Anläggningen kommer också att innehålla en ny utbildningshubb som ska erbjuda kompetensutvecklingsstöd för både ABB och företagets kunder, vilket möjliggör fler samarbeten mellan olika branscher.

– ABB:s pappers- och massaverksamhet växer år för år, och denna investering i vår utveckling av kvalitetskontrollssystem kommer att innebära att vi kan behålla vår position som global marknadsledare och driva branschen framåt för nästa generation av papperstillverkare, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries. 

Dundalk är ett av ABB:s fyra största forsknings- och utvecklingscenter för massa och papper globalt, tillsammans med Bangalore, Singapore och Stockholm.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062