23948sdkhjf

Billerud kvartalsrapport: "Lönsamhetsnivån påverkades av kostnadsinflationen"

Idag presenterade Billerud sin kvartalsrapport samt resultatet för 2022.

– Resultatet för det fjärde kvartalet fick stöd av ett fortsatt enastående bidrag från vår nyförvärvade nordamerikanska verksamhet. Lönsamhetsnivån påverkades emellertid av den kraftigt ökade kostnadsinflationen för råvaror, särskilt i Europa. Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av våra kunder. Dessutom hade vi flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december, säger vd Christoph Michalski i en kommentar.

För sista kvartalet 2022 såg det ut så här:

  • Nettoomsättning 11 971 miljoner kronor (jämfört med samma kvartal 2021 6 688 miljoner kronor)
  • Periodens resultat 940 miljoner kronor (320)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 1 692 miljoner kronor (1 154)

Mycket fokus har varit USA sedan bolaget förvärvade Verso. Där finns nu planer för förändrad verksamhet.

– Vi gör goda framsteg med våra planer på att konvertera tillverkningstillgångar i USA till kartongproduktion. Förstudien kommer att slutföras under det första halvåret 2023, varefter ett potentiellt investeringsbeslut kan fattas.

De har också planer på att börja tillverka blekt kemisk-termomekanisk massa (BCTMP) i Norge, beslut ska tas tredje kvartalet i år.

Vad tror han om 2023?

– För det första kvartalet 2023 förväntar vi oss mer utmanande marknadsvillkor, med svagare efterfrågan på grafiskt papper, säck- och kraftpapper samt kartong. Kundernas lageravveckling och den framtida ekonomiska osäkerheten väntas ha en tillfällig negativ påverkan på försäljningsvolymerna. Marknadsförutsättningarna för vätskekartong förväntas vara fortsatt stabila. Vi förväntar oss stabila volymer för vätskekartong med prisökningar som träder i kraft i början av det första kvartalet.

Bolaget räknar med att under det första kvartalet kommer kostnader för ved, energi och kemikalier att öka i Europa, medan logistikkostnaderna kommer vara oförändrade.

Bolaget inför ett nytt treårigt effektivitetsförbättringsprogram efter det besparingsprogrammet som stängdes i det fjärde kvartalet. Exempel på förbättringsområden är minskade lager av färdiga produkter och bättre processer för kortare leveranstider och mixhantering.

Hur såg då helåret 2022 ut?

– Resultatet för helåret 2022 har varit lysande, äger vd Christoph Michalski.

I siffror betyder det följande.

  • Nettoomsättning 42 590 miljoner kronor (jämfört med helåret 2021 26 206 miljoner kronor)
  • Periodens resultat 4 590 miljoner kronor (1 485)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 6 829 miljoner kronor (3 892)
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078