23948sdkhjf

Se nya anläggningen med VR

När man tänker på Virtual Reality (VR) tänker man nog ofta på dataspel. Men nu förtiden används tekniken även till annat.

FVB har nyligen anammat VR för projektering i anläggningar.

– Det gör att vi i ett tidigt skede kan ge kunden möjlighet att gå runt i modellen och titta på projekteringen, vilket blir ännu tydligare i VR då upplevelsen är i verklig skala. Ju tidigare vi kan få in synpunkter desto mer kostnadseffektiva blir projekten, säger David Jonsson på FVB.

Att satsa pÅ VR är en helt naturlig väg för FVB skriver de i pressmeddelandet. Företaget använder bland annat laserskanning för dokumentering av en anläggning i 3D.

– När vi använder en laserskanner kan vi mäta allt man ser i anläggningen och få in dessa värden i en 3D-modell i datorn. När vi sedan projekterar kan vi göra det med bättre precision och förhålla oss till andra saker som finns i byggnaden såsom befintliga installationer. Det gör att vi kan projektera rätt från början, säger David Jonsson.

Av laserskanningen får man så kallade punktmoln, vilket skapar väldigt stora filer. Dock är de oftast för stora för kunder att ens ta emot.

– Nu har vi hittat ett sätt att få dessa filer att bli lättare och få fler användningsområden. Vi gör om punkterna till ytmodeller, optimerar dessa och lägger sedan på foton på ytorna. De kan vi sedan skicka till kunden eller titta på i VR-glasögon, berättar David Jonsson.

Fördelen blir när man kombinerar befintligt, ändringar och nytt i samma dokument. Den laserskannade modellen visar hur det ser ut nu i verkligheten, medan den CAD-ritade modellen lägger till de nya delar som FVB har projekterat. Det kan också handla om att ändra eller ta bort befintliga delar, som när man river delar i byggnaden.

– När man tar på sig VR-glasögonen får man en helt annan känsla för hur det kommer att bli i verkligheten jämfört med om man tittar på en traditionell modell i datorn. Man kan exempelvis gå runt och känna om det är trångt och hur det kommer att se ut, eftersom du står i rummet, säger David Jonsson.

När olika personer går in i VR-miljön kan man se olika saker. Exempelvis kan drift- och underhållstekniker se om ett underhållsmoment är blockerat.

– Då löser vi det med en enkel justering av modellen i stället för en dyr ombyggnation, säger David Jonsson.

Ett av de projekt där FVB har använt VR är vid E.ON:s ombyggnation av en produktionsanläggning för fjärrkyla i Örebro. Det är en rätt stor ombyggnation där man river bort en strilförångare och en befintlig bassäng töms. I utrymmet där bassängen finns idag kommer det att placeras pumpar och strilfångaren ska ersättas med en tubförångare.

– Jag och flera av mina kollegor har använt VR-glasögonen och upplevt hur det kommer att se ut i den fjärrkyleanläggning som vi nu håller på att bygga om, säger Lennart Bolin anläggningsansvar på E.ON Energiinfrastruktu och fortsätter:

– Det var en aha-upplevelse.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078