23948sdkhjf

Karlshamnsverket fördubblade produktionen

2022 producerade reservkraftverket Karlshamnsverket 221 GWh, det är en fördubbling sedan 2021 och långt mycket mer än vad som är brukligt. Stor efterfrågan i Europa är en förklaring.

Karlshamnsverket är ett reservkraftverk men det körs allt mer, Över 1 000 produktionstimmar senaste året och 221 GWh producerad elektricitet. Det är en fördubbling jämfört med 2021, som i sin tur var ett år med mer produktion än de tio föregående åren tillsammans.

- Att Karlshamnsverket används alltmer frekvent är en direkt följd av att Sverige stängt ned planerbar kraftproduktion i södra Sverige. Något som flera av våra grannländer också har gjort, säger kraftverkschefen Henrik Svensson, och refererar bland annat till att Sverige och Tyskland under de senaste två decennierna stängt ett 20-tal reaktorer i förtid.

- Till viss del har dessa reaktorer ersatts med intermittent, det vill säga väderberoende, elproduktion från vind och sol. När förhållandena är gynnsamma är det god tillgång på el med lågt elpris. För att sedan sticka i väg och blir riktigt dyrt när vädret inte är lika gynnsamt för elproduktion, förklarar kraftverkschefen.

Under 2022 användes vid Karlshamnsverket totalt 54 300 ton olja och koldioxidutsläppen uppgick till 171 000 ton.

Även om Karlshamnsverket ingår i den Svenska effektreserven enligt avtal med Svenska kraftnät, är det framför allt avrop på den nordiska elbörsen Nord Pool som genererat drift under föregående år. Enligt EU:s regelverk är den som har tillgänglig produktionskapacitet tvungen att bjuda ut denna på marknaden.

Vi konkurrerar aldrig med fossilfria alternativ. Henrik Svensson, Kraftverkschef Karlshamnsverket

Fabrikschefen menar att Karlshamnsverket har höga produktionskostnader, dyrare än den el som kommer från vatten- eller kärnkraft.

- Detta innebär att det råder en bristsituation i systemet när vi drar i gång vår produktion. Det andra är att vi aldrig konkurrerar med fossilfria alternativ. Alla dessa kraftkällor är redan uttömda när Karlshamnsverket avropas.

Sveriges elsystem är sammanlänkat med Europa och Henrik Svensson förklarar vad Karlshamnsverkets bidrag kan innebära.

- Till exempel har Tyskland kunnat spara på sin naturgas. Eller så kanske vi har avropats i stället för ett kolkraftverk på kontinenten, med sämre miljöprestanda. Till syvende och sist handlar den här marknaden om tillgång och efterfrågan där elproducerande anläggningar avropas enligt en prisstege.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094