23948sdkhjf

Enighet om gaspristak

EU:s energiminstrar har kommit överens om ett gaspristak men även flera andra åtgärder.

Det var det nyligen avslutade mötet för EU:s energiministrar som man beslutade om ett pristak för gas meddelar Regeringen på sin hemsida.

Gaspristak som ska aktiveras när priset för gas överstiger 180 euro under mer än tre dagar. Pristaket ska gälla från och med 15 februari 2023 och har till syfte att motverka de höga toppar av gaspriset som uppstått efter energikrisen till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Energiministrarna antog även en gemensam position om ändringar i reglerna för tillståndsprocesser i direktivet om förnybar energi, RED. Ändringarna syftar till att snabba på utbyggnaden av förnybar energiproduktion och innehåller bestämmelser om utpekande av särskilda fokusområden för utbyggnad av förnybar energiproduktion med krav på korta tidsfrister för tillståndsprövning.

Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i de fortsatta trepartsförhandlingarna om direktivet med Europaparlamentet och EU-kommissionen under våren 2023.

Vid rådsmötet antog ministrarna rådets position gällande förordningen om minskade metanutsläpp i energisektorn. I förslaget till förordning ingår regler för mätning, rapportering och åtgärder för att minska metanutsläpp i olje-, gas- och kolsektorerna. Även här kommer Sverige representera ministerrådet i trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen avseende lagförslaget.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094