23948sdkhjf

Får Cementa fortsätta efter årsskiftet? Idag kommer domen

Cementas nuvarande tillstånd löper ut vid årsskiftet, nu avgörs om de får fortsätta.

Cementa har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att få fortsätta bedriva kalkstensbrytning vid Västra brottet och File hajdar-täkten under fyra års tid. Fyra år motiveras med att det då blir en relativt begränsad ansökan som ska kunna handläggas snabbt och ge bolaget tillstånd innan gamla tillståndet löper ut. Ansökan omfattar en begränsad utökning av täkternas befintliga storlek. Idag meddelar Mark- och miljödomstolen domen i målet. 

De stora frågorna handlar om vatten dels att vattenbortledning kan påverka Natura 2000-områden, dels hur verksamheten påverkar grundvattnet på platsen.

Bolaget planerar även för en ansökan om tillstånd för en längre period på 20 till 30 år. Denna ansökan kommer att lämnas in nästa år.

Bolaget uppger själva att bolagets anläggning står för cirka 75 procent av den cement som tillverkas i Sverige.

Vi publicerar en ny artikel när domen finns tillgänglig senare idag. 

Cementa - Detta har hänt

Cementa hade ett tillstånd att bryta kalk vid Slite på Gotland, tillståndet gick ut i oktober 2021. Bolaget ansökte därför i december 2017 hos Mark- och Miljödomstolen om fortsatt och utökad täktverksamhet fram till 2041.

17 januari 2020 fick bolaget tillstånd enligt ansökan. Tillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gotlands län, Naturskyddsföreningen Gotland, ett antal privatpersoner samt ytterligare naturföreningar. Den 6 juli 2021 avvisades Cementas täktansökan för verksamheten i Slite av Mark- och miljööverdomstolen. Bolaget överklagade till Högsta domstol som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget stod då alltså utan tillstånd. Dåvarande regering tog då fram ett lagförslag för att kunna ge bolaget ett tillfälligt miljötillstånd. Lagrådet tyckte inte om förslaget men regeringen la fram det till riksdagen som den 30 september klubbade igenom förslaget. Alla partier röstade för ändringen.

I november 2021 fick Cementa tillfälligt tillstånd från regeringen. Tillståndet innebar att bolaget får fortsätta bryta den volym som tidigare tillstånd gett klartecken till men som bolaget inte hann med att bryta innan nuvarande tidsbegränsade tillstånd gick ut den sista oktober 2021. Flera miljöorganisationer överklagade regeringens beslut till högsta förvaltningsdomstolen men fick inte rätt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.458