23948sdkhjf

Missa inte de nya säkerhetsdatabladen

Den 1 januari 2021 ändrades kraven på vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad. Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med 1 januari 2023 ska följa det nya formatet.

Kraven om sammanställning av säkerhetsdatablad finns i bilaga II till Reach-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga II har omarbetats och innehåller nya krav som en följd av andra regeländringar och även ett antal förtydliganden. Kraven ändrades redan 1 januari 2021 men först nu 1 januari 2023 måste alla säkerhetsdatablad uppfylla de nya kraven. 

De viktigaste ändringarna i bilaga II:

  • Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.
  • Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper, till följd av ändringar i GHS, det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier.
  • Nya krav på UFI-kod för vissa blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach –förordningen framgår var i säkerhetsdatabladen UFI-koden ska anges.
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12
  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen, om uppgifterna är tillgängliga.

Här finns ändringsförordningen med de nya kraven för säkerhetsdatablad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093