23948sdkhjf

Industrinyheter i budgeten

Regeringen har presenterat sin budget och vi har hittat några nyheter som kan vara intressant för industrin.

Regeringen föreslår att Industriklivets anslag höjs med 600 miljoner per år 2023–2025, samt en bemyndiganderam på 5200 miljoner kronor för Industriklivet för åren 2024–2030.
Beslutet innebär att Energimyndigheten som ansvarar för Industriklivet kan ge mer stöd till projekt och investeringar under 2023. Det möjliggör därmed viktiga satsningar för industrins omställning och för utvecklingen av CCS-relaterade tekniker.
– Industrins utsläpp måste minska, nya klimatsmarta produkter behöver tas fram och tekniker för negativa utsläpp som bio-CCS behöver utvecklas för att Sverige ska målet om nettonollutsläpp 2045, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen avsätter 2,4 miljarder kroner under 2023 för ett riktat elstöd till elintensiva företag. Utgångspunkten är att åtgärderna finansieras medflaskhalsintäkter precis som det allmänna elstödet. 

European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli ett forskningscentrum för material- och livsvetenskaplig forskning och världens mest kraftfulla neutronkälla. För att forskningsanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor.
– För Sverige och svensk forskning skapar ESS förutsättningar att, i hård internationell konkurrens, vara en viktig spelare under kommande 40 år. ESS är en strategiskt viktig investering för svensk och europeisk forskning och möjliggör genombrott inom forskningsområden som energi, klimat och läkemedel, vilka i sin tur kan bidra till lösningar på våra stora samhällsutmaningar. Dessutom medför ESS arbetstillfällen och affärsmöjligheter för svenska företag samt stärkta möjligheter att attrahera spetskompetens till Sverige, säger utbildningsminister Mats Persson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111