23948sdkhjf

Regeringen fortsätter satsning på koldioxidinfångning

Regeringen fortsätter satsningen på bio-CCS genom ett statligt stöd vilket ska fördelas till de aktörer som kan avskilja och lagra koldioxid till lägst kostnad. Sveriges geologiska undersökning (SGU) får i uppdrag att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring.

– Infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS, är en viktig kompletterande åtgärd utöver de kraftiga utsläppsminskningar som behöver göras för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  

Regeringen vill också ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring i Sverige, samt analysera förutsättningarna för driften av lagringsplatserna. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att SGU:s förvaltningsanslag förstärks med 40 miljoner kronor 2023 för arbetet med uppdraget. Regeringen beräknar att anslaget förstärks även kommande år.

Regeringen satsar även pengar för bio-CCS, pengar som kommer att fördelas genom så kallad omvänd auktion där aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och får stödet. Regeringen har ambitionen att stödet ska uppgå till 36 miljarder kronor under perioden 2026–2046 även om det är bara närmsta året som kan garanteras i budgeten. 

Energimyndigheten är auktionsförrättare och får bemyndigande att teckna kontrakt motsvarande 1,7 miljarder kronor per år kronor med de aktörer som vinner den omvända auktionen. Ambitionen är att den första omvända auktionen ska inledas under 2023 och att en andra auktion ska genomföras senast 2026. Under mandatperioden kan regeringen fatta beslut om att ytterligare öka de utauktionerade volymerna, förutsatt att kostnadseffektivitet uppnås.

Utöver satsningarna på bio-CCS avser regeringen att utreda styrmedel för CCS, för att kunna stötta omställningen av cementproduktionen och raffinaderier.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

1.188