23948sdkhjf

Bolidens restvärme tas tillvara

Outnyttjad restvärme från Boliden Rönnskär ska nu tas tillvara.

En stor del av den spillvärme som i dag uppstår vid verksamheten på Boliden Rönnskär i Skelleftehamn förblir outnyttjad, då det lokala fjärrvärmenätet har för låg kapacitet. Men nu gör Skellefteå Kraft och Boliden en gemensam satsning för att koppla samman fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn. Resultatet blir att mer spillvärme kan användas även i Skellefteås fjärrvärmenät.

– Att vi kan använda denna outnyttjade resurs i nätet i Skellefteå innebär att vi kan ersätta över 108 000 MWh per år av det bränsle som eldas i Skellefteå med spillvärme. Tack vare denna satsning kommer till exempel hela vårt användande av torv, som inte är ett förnybart bränsle, ersättas med spillvärme, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef Värme på Skellefteå Kraft i ett pressmeddelande.

Sammankopplingen av de två fjärrvärmenäten har diskuterats mellan de två parterna sedan början av 1990-talet, men lagts på is på grund av svårigheter att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop. Projektet kan nu genomföras med hjälp av finansiering från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Den investering som nu görs förväntas minska Skellefteå Krafts utsläpp med 26 000 ton koldioxid per år.

Investeringen är totalt på cirka 400 miljoner kronor, varav cirka 150 miljoner täcks av stödet från Klimatklivet. Klimatklivets insats har varit viktig för att få den här lösningen på plats.

– Beslutet om investeringen är verkligen positivt. Vår överskottsvärme kommer till nytta då fjärrvärmenätet byggs ut. Genom denna satsning bidrar vi till Skellefteås hållbara utveckling, säger Linn Andersson, platschef på Boliden Rönnskär.

För Rönnskärs del omfattar investeringen en förstärkning av fjärrvärmekulverten från industriområdet till Kejsar Ludvigs kanal i Skelleftehamn samt byggnation av en ny ackumulatortank för hetvatten på 15 000 kubikmeter, tio gånger större än den tidigare tanken. Ett förprojekt är genomfört och arbetet påbörjas under 2023.

Planen är att spillvärmeleveransen från Rönnskär till Skellefteås fjärrvärmenät påbörjas vid årsskiftet 2024/2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.142