23948sdkhjf

Kvartalsrapport Stora Enso - "Första tecknen på en eventuell makroekonomisk avmattning"

Idag presenterade Stora Enso sin kvartalsrapport

Stora Enso rapporterar att omsättningen ökade med 15 procent för tredje kvartalet nu och blev 2 963 miljoner euro (cirka 33 miljarder kronor) jämfört med samma kvartal förra året 2 577 miljoner euro (drygt 28 miljarder kronor). 

Periodens nettoresultat blev 367 miljoner euro (cirka 4 miljarder kronor) vilket kan jämföras med 2021 på 299 miljoner euro (drygt 3 miljarder kronor).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 639 miljoner euro (drygt 7 miljarder kronor) jämfört med 485 miljoner euro för tredje kvartal 2021 (drygt 5 miljarder kronor). Kassaflödet efter investeringar var 489 miljoner euro (drygt 5 miljarder kronor) jämfört med 347 miljoner euro (knappt 4 miljarder kronor). 

– Under det senaste kvartalet har vi varit fortsatt vaksamma på en exceptionell och volatil marknad. Inflationstrycket ökar, men jag är glad över att vi kunnat begränsa effekterna och ändå leverera goda resultat. Vi avancerar vår tillväxtagenda och tar tillvara på nya hållbara tillväxtmöjligheter för att kunna leverera värde till våra aktieägare, säger vd Annica Bresky i en kommentar. 

Hon fortsätter: 
– Framöver ser vi de första tecknen på en eventuell makroekonomisk avmattning, som på sikt även skulle kunna påverka vår verksamhet. Jag är dock trygg i att vi har förmågan att arbeta proaktivt och kunna anpassa oss. Stora Enso är starkare och mer motståndskraftigt än någonsin tack vare omstruktureringsinsatser och strategiska val som vi gjort under de senaste åren: att avveckla pappersverksamheten, minska våra skulder, och lägga investeringarna på våra tillväxtverksamheter. Jag är så tacksam för våra medarbetares engagemang och samarbete, något som varit avgörande för att lyckas med dessa insatser.

Bolaget kommenterar också framtiden. 
Stora Enso går in i det fjärde kvartalet med en lönsamhet inom divisionen Packaging Materials som förväntas bli försvagad till följd av ökade kostnader för energi samt kostnader för planerat underhåll på fyra anläggningar

Marknaden för massa visar tidiga tecken på prisnormalisering efter den senaste tidens höga nivåer eftersom massamarknaden i regel följer den globala ekonomins utveckling. Den totala efterfrågan på massa i samtliga kvaliteter förväntas vara oförändrad.

Inom divisionen Wood Products märks en fortsatt minskning på marknaden för traditionella sågade produkter jämfört med toppnivåerna från det första halvåret.

Inom Building Solutions ser orderingången god ut för det fjärde kvartalet, men efterfrågan förväntas bromsa in på grund av större osäkerhet hos fastighetsutvecklare, något som främst påverkar byggnation av bostäder och kommersiella lokaler.

Inom divisionen Forest beräknas efterfrågan på virke under det fjärde kvartalet att ligga i linje med föregående kvartal. Det finns en tydlig efterfrågan på massaved, medan efterfrågan på sågat timmer ligger något lägre på grund av en svagare marknad för sågat trä.

Inom divisionen Paper ser prognosen för efterfrågan under det fjärde kvartalet god ut, tack vare säsongsvariationer och en stabil orderingång. Divisionen kommer dock att påverkas av högre energikostnader och underhållsarbeten under det fjärde kvartalet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094