23948sdkhjf

Invigd - Ångledningen som stärker produktionen

Fossilfri ånga bidrar till att säkerställa svensk sockerproduktion

Igår den 11 oktober 2022 invigdes ångledningen mellan Nordic Sugars och Kraftringens anläggningar i Örtofta. Genom ångledningen leds ånga från Kraftringens fossilfria kraftvärmeproduktion till Nordic Sugars sockerfabrik och samtidigt minskar utsläppen från sockerproduktionen med 17 000 ton CO2 per år.

Leveransen av den fossilfritt producerade ångan sker i två steg. Ångan levereras från värmeverkets högtrycksångledning till sockerbrukets pannhus, där ångtrycket minskas. Därefter återförs kondensatet till värmeverket via en ledning som kopplar samman de båda anläggningarnas matarvattentankar. 

– I Sverige är vi självförsörjande på socker. Det är ett ansvar vi tar på största allvar. Under de senaste fem åren har vi därför investerat närmare 2 miljarder kronor för att vara en av de mest moderna och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Hållbara och stabila energilösningar är avgörande i detta och nu tar vi ännu ett steg mot framtiden med ånga från inhemsk fossilfri kraftvärmeproduktion i bränslemixen, säger Olof Dahlgren, fabrikschef på Nordic Sugar.

Nordic Sugars fabrik i Örtofta har hittills använt en energimix som till stor del är baserad på naturgas. Ångledningen spelar här en viktig roll, då den innebär att en fjärdedel av Nordic Sugars naturgasbehov nu kan ersättas med fossilfritt producerad ånga. Byggnadsarbetet startade under hösten 2021 och ångledningen tas nu i drift. Ledningen är 1,1 km lång och bygget har kostat 130 miljoner. 

– Den här satsningen är ett mycket bra exempel på en investering som ger ett bidrag till försörjningstryggheten både för Nordic Sugar och för Sverige. Det är också ett tydligt exempel på hur klimatomställning och försörjningstrygghet går hand i hand. Lösningar som gynnar både samhället i stort och näringslivet kommer vara viktiga i klimatomställningen, säger Gustav Ebenå, avdelningschef på Energimyndigheten.

 Nordic Sugar är en viktig livsmedelsleverantör. Vi är glada över att vi kan hjälpa Nordic Sugar med fossilfri energi och samtidigt bidra till att trygga produktionen och öka konkurrenskraften. Att verka för att optimera energilösningarna i nära samarbete med våra partners ligger helt i linje med vår strategi. Det gagnar alla parter, ökar miljövinsterna och bidrar till en hållbar tillväxt, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094