23948sdkhjf

Nytt projekt ska minimera konflikter vid metallbrytning

Flera metaller som behövs för den gröna omställningen finns på renbetesmarken. Men det svenska planeringssystemet har ofta svårt att hantera de storskaliga markkonflikterna som kan uppstå vid oenighet. Därför har man nu startat ett projekt för att gemensamt ta beslut om lämpliga gruvetableringar.

Metaller som är nödvändiga i batterier, vindkraftverk och solceller finns ofta på marken långt utanför tätorterna. En mark många samsas om.

– Vi vill utveckla instrument som kan användas för strategisk planering på landskapsnivå där myndigheter, samebyar, gruvnäring och andra intressenter samarbetar för att identifiera mer eller mindre lämpliga områden för gruvetableringar, säger Christina Allard, som är professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och projektledare för det nya tvärvetenskapliga forskningsprojektet i ett pressmeddelande.

Forskargruppen kommer ta inspiration från liknande exempel runt om i världen. I Nya Zeeland, Kanada, Norge och Finland har urfolkets rättigheter och traditionella markanvändning tagits hänsyn till med hjälp av planinstrument.

– Förutsättningarna för planering varierar förstås i olika länder. Det går inte att kopiera ett annat lands planeringsinstrument rakt av. Instrumentet måste anpassas till de rättsliga, politiska och kulturella ramverk som gäller här, säger Christina Allard.

Målet med projektet är att få en större inblick i de förhållanden som sätter ramarna för svenskt planeringsinstrument. Genom att involvera de som berörs av gruvetableringarna hoppas man uppnå detta.

Forskarna kommer i projektet att samarbeta med bland annat Region Norrbotten och Västerbotten samt länsstyrelserna i länen, mineral och metallproducenter, SGU, Svenska samernas riksförbund, Sametinget, Svemin, Svenskt näringslivs branschorganisation med flera.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141