23948sdkhjf

Bioinnovationerna som får pengar

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har 15 projekt beviljats medel i steg 1.

Biobaserade fluorfria brandskum, skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar och biobaserade material till takboxar. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

I en utlysningsform som BioInnovation kallar Hypotesprövning stödjer programmet under sex månader mindre forsknings- och innovationsprojekt som fångar upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi. Här kan projekt söka maximalt 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering. Det innebär att osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.
– Hypotesprövning steg 1 är en viktig del i BioInnovations erbjudande. Det är öppet och lättillgängligt för många, och det skapar ett bra inflöde av innovativa idéer och förslag som kan utvecklas vidare i våra andra stödformer och bidra i den gröna omställningen, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

– I vårens omgång av steg 1 har vi 15 inspirerande projekt inom många skilda områden där alla bidrar tydligt med ökat och smartare nyttjande av biobaserade material och därmed utfasning av fossila. Jag ser mycket fram emot att följa arbetet, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef för BioInnovation.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2022:

 • Laserförstärkt ledningsförmåga i biobaserade grafenfilmer, leds av Brightday Graphene
 • Avancerade biobaserade kompositer, leds av CelluXtreme
 • Ligumen – helt ligninbaserad blandning för komplett bitumenersättning i kall-applicerad asfaltbetongberedning, leds av RISE
 • 100% Biobaserade fluorfria brandskum från svensk bioråvara, leds av Infinition
 • Cellulosafiberbaserad ledande gel producerad i pilotskala för hjärtövervakning, leds av RISE
 • Biobaserat skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar, leds av RISE
 • Förnybara biokolbaserade bipolära plattor för hållbar bränslecellsteknik (BioBPP), leds av RISE
 • Ersätta cement i Träullitskivor, leds av Trällulit
 • Rosta med pellets: Pelletsteknik för processindustrin, leds av Gringo Nordic Coffee Roasters
 • Biobaserade material för basar till takbox, leds av Thule
 • Biobaserat sammansatt filter för småskaliga vattenreningsenheter, leds av Vatten centrum/Campus Roslagen
 • Byggsystem KL hybrider, leds av Atterfors Consulting
 • Vall och havre som råvara för produktion av bioplaster och biokompositer - nya affärsmöjligheter, leds av RISE
 • Limfria biobaserade skivmaterial, leds av Luleå tekniska universitet
 • Lätta, högpresterande och energieffektiva hybridkompositer av naturliga fibrer och kolfiber (Encore), leds av RISE
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094