23948sdkhjf

UPPDATERAD: H2 Green Steel får börja bygga

H2 Green Steel har nu fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen att påbörja bygget av nya stålverket i Boden.

Idag har Mark- och miljödomstolen i Umeå gett H2 Green Steel tillstånd till bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (s.k. byggnadsdom). Bolaget har även beviljats art- och biotopskyddsdispens, tillstånd att leda om Lillbäcken och tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning.
– Det är ofrånkomligt att anläggandet av ett stort stålverk innebär ett ingrepp i naturmiljön och att arter som finns i området påverkas. En så pass stor verksamhet kommer även att påverka närboende både när stålverket anläggs och vid drift. Att bolaget kunnat visa att de kan och ska vidta olika skyddsåtgärder för att undvika alltför stora störningar är en viktig faktor som gör att de kan få bifall till yrkandet om byggnadsdom, säger chefsrådmannen Katarina Brodin i ett meddelande. 

– Domstolen har bland annat beslutat om villkor för damning och buller under anläggningsskedet och att bolaget ska kompensera för de naturvärden som förstörs, tillägger Lena Nilsson som är tekniskt kunnig domare i målet.

Bolaget har också fått ett villkor att samverka med Försvarsmakten och vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan krävas för att skada för totalförsvaret inte uppstår.

Bolaget får ta tillståndet i anspråk även om det överklagas, det innebär att de kan börja bygga direkt utan att invänta eventuella överklaganden. 

Bolaget kommenterar beslutet i ett pressmeddelande: 

"Vi är mycket tacksamma för dialogen med de olika parter som hittills har varit involverade i tillståndsprocessen. Det har inte gått utan utmaningar, men när hinder har kommit har vi arbetat konstruktivt tillsammans för att lösa dem.Vi ser nu fram emot att påbörja förberedande arbeten på plats redan inom de närmaste två veckorna och vi är också upptagna med att planera för nästa fas av vårt tillstånd som vi hoppas kan ske mot slutet av detta år."

Nästa steg i handläggningen är att domstolen ska pröva tillståndet till driften av stålverket samt villkoren för detta.Bolaget har ansökt om tillstånd till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun, för årlig maximal produktion av bl.a. 5 000 000 ton vardera av prima ämnen och varmvalsade band. Ansökan omfattar också tillstånd till tillverkning av 280 000 ton vätgas och 4 200 000 ton järnsvamp per år.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078