23948sdkhjf

Trots flera nej – får tillstånd att söka efter ovanlig metall

Trots nej från både länsstyrelsen och Jönköpings kommun, säger myndigheten Bergsstaten ja till att söka efter den sällsynta metallen vanadin i Taberg, söder om Jönköping.

Redan på 1500-talet bröts det järn i området. Men nu har det framkommit att det även kan finnas vanadin i Taberg. I nuläget används Vanadin främst till stålproduktion där omkring 90 procent av den vanadin som produceras används som legeringsmetall. Men det kan också användas vid elbilstillverkning.

Länsstyrelsen vill inte ge tillåtelse att undersöka Taberg, då de menar att området är skyddsvärt. De får medhåll från Jönköpings kommun som också sagt nej. Däremot ger myndigheten Bergstaten tillstånd att göra undersökningar på platsen.

Åsa Persson är chef för Bergsstaten, även kallat bergmästare. Hon berättar för oss om undersökningstillståndet som myndigheten sagt ja till.

Ett undersökningstillstånd innebär endast en företrädesrätt att få leta mineral i ett visst område. Det ger ingen rätt att  göra undersökningsarbeten som går utöver vad som kan göras med stöd av allemansrätten. För att få göra undersökningsarbeten krävs att prospektören upprättar en arbetsplan i vilken typ av arbete, tidsplan, lokalisering etcetera specificeras. Denna plan ska delges markägarna. Men undersökningsarbetet får heller inte göras i strid mot annan lagstiftning, som till exempel föreskrifter i ett naturreservat.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094