23948sdkhjf

Stora Enso vill konvertera bruk

Stora Enso har inlett en förstudie vid sitt pappersbruk i Langerbrugge, Belgien. Studien gäller en konvertering av en av de två papperslinjerna till återvunnen wellpappråvara.

Stora Ensos anläggning i Langerbrugge har för närvarande två papperslinjer i drift, en för tidningspapper och en för superkalandrerat journalpapper (SC). Förstudien kommer att fokusera på konverteringen av anläggningens produktionslinje för tidningspapper. Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet inom återvinningsbart förpackningsmaterial, samt tillgodose den stigande efterfrågan inom användningsområden som industri, e-handel, möbler och elektronik.

– I dag producerar vi återvunnen wellpappråvara i Polen, främst för den östeuropeiska marknaden. En konvertering i Langerbrugge skulle ge oss en konkurrenskraftig position även i Västeuropa. Utöver materialanskaffningen för återvunnen wellpappråvara, omfattar studien hantering av andra återvinningsströmmar, inklusive laminerade kvaliteter. Efter framgångsrika konverteringar vid andra anläggningar kan vi dra viktiga lärdomar från de projekten, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials, i ett pressmeddelande.

Förstudien förväntas vara slutförd under första halvåret 2023. Vid ett investeringsbeslut förväntas den konverterade linjen vara i drift under 2025. Den årliga kapaciteten skulle vara 700 000 ton testliner och återvunnen fluting, och den årliga omsättningen beräknas till cirka 350 miljoner euro vid full kapacitet. Den totala investeringskostnaden för en konvertering beräknas till omkring 400 miljoner euro.

Stora Enso meddelade i mars i år att företaget inlett en process för eventuell avyttring av fyra av sina fem pappersanläggningar. Produktionsanläggningen i Langerbrugge har uteslutits från den processen och kommer att stanna kvar i koncernens ägo. Vid ett beslut om att konvertera linjen för tidningspapper, kommer framtiden för Langerbrugges SC-papperslinje att utvärderas.

– Om ett investeringsbeslut fattas kommer Langerbrugge att fortsätta med leveranserna till våra papperskunder som vanligt, åtminstone fram till slutet av 2024. Anläggningen har många styrkor, såsom det centrala läget, erfaren personal och god tillgång till återvunnen fiber, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095