23948sdkhjf

Enklare starta gruvor – regeringen förenklar tillstånden

Regeringen vill skriva om lagen så att prövningen av Natura 2000-tillstånd görs i samband med miljöprövningen. Precis som Boliden önskat i sin process med Laver.

– Det här är något vi hoppas ska göra det mycket enklare för bolagen att få en rättssäker process och att man slipper dubbelarbeta, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på en presskonferens.

För nu har näringsministern beslutat att uppdra åt Inge Karlström, rådman i Nacka tingsrätt, att biträda Näringsdepartementet som bokstavsutredare i att utreda frågan om prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.

Med andra ord kan man säga att regeringen går på Bolidens linje. Som vi tidigare berättat i samband med fallet om Bolidens fyndighet Laver är Bolidens inställning nämligen att Natura 2000-prövningen bör genomföras samtidigt som miljötillståndsprövningen, i ett skede när kännedomen om den planerade gruvverksamheten är högre.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Den svenska minerallagstiftningen är uppbyggd för att ge förutsättning för en sökande att från prospektering nå fram till gruvdrift genom att successivt kunna finansiera projektet och öka kunskaperna. En fråga som skapat osäkerhet i tillståndsprocesserna är när i prövningen som frågan om Natura 2000-tillstånd ska ske. Praxis har genom domstolsbeslut utvecklats till att ske i samband med beslut om bearbetningskoncession. Det finns då en risk att det hämmar utvecklingen eftersom stora resurser måste läggas i ett tidigt skede, ofta i ett skede innan detaljer för verksamheten är specificerade, som till exempel verksamhetsområdets utformning.

Utredaren ska mot bakgrund av denna risk, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till EU-rätten, komma med förslag på författningsändringar. Syftet med författningsändringarna ska vara att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen ska kunna beviljas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093