23948sdkhjf

Bolidens kvartalsrapport: "Starkt kvartal med höga metallpriser"

– Ett starkt kvartal med fortsatt höga metallpriser. Produktionen var i stort sett god med högre anrikning i våra gruvor och stabil produktion vid smältverken, kommenterar Mikael Staffas, vd och koncernchef årets första kvartalsrapport.

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 21 812 miljoner kronor att jämföra med förra årets 17 083 miljoner.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 4 466 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 2 449 miljoner.

Fritt kassaflöde uppgick till 674 miljoner kronor att jämföra med förra årets 2 165 miljoner.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 3 115 (1 631) miljoner kronor. Förbättringen beror på högre metallpriser och en starkare amerikansk dollar medan volymerna påverkade negativt. Kostnaderna ökade på grund av högre energipriser samt en stark kostnadsinflation för gruvrelaterade insatsvaror.

I Aitik var den anrikade volymen väsentligt högre än i fjol och produktionen av
koppar i koncentrat ökade. Även i Bolidenområdet var anrikningen högre än i fjol. I Garpenberg påverkade underhållsinsatser negativt och anrikningen var liksom i Tara lägre än i fjol. I Kevitsa var anrikningen högre än i fjol trots förhöjd sjukfrånvaro. Produktion av
koppar och nickel i koncentrat var dock lägre jämfört med i fjol till följd av lägre halter.

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till
1 378 (949) miljoner kronor. Priser och villkor gav en betydande positiv effekt. Volymerna bidrog dock negativt och även inom Smältverk medförde högre priser på energi och förbrukningsvaror högre kostnader.

Rönnskärs basmetallproduktion var högre än i fjol medan guldproduktionen var i stort sett oförändrad. I Harjavalta var produktionen av koppar och nickel i skärsten lägre än i fjol. I Kokkola var zinkproduktionen i linje med i fjol medan produktionen i Odda var högre samtidigt som expansionsprojektet fortlöper planenligt. I Bergsöe var produktionen lägre än i fjol. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078