23948sdkhjf

Preem får miljardlån

Som ett led i strategin att ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion avser Preem att teckna ett låneavtal om tre miljarder kronor med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier.

Detta är den första garantin Riksgälden ställer ut inom ramen för statens gröna garantiprogram och avser finansiera Preems planerade storsatsning på raffinaderiet i Lysekil för produktion av biodiesel baserad på förnybar råvara.
– Preem genomför den största omställningen i företagets historia, och just nu pågår en rad avgörande projekt vid våra raffinaderier som ska ta oss till en klimatneutral verksamhet. Tack vare lånet kan vi nu snabba på våra investeringar och säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till svensk transportsektor, säger Lina Stolpe, CFO på Preem.

Den totala kostnaden för Preems investering är drygt 3,5 miljarderer och bolaget erhåller ett grönt lån om 3 miljarder av SEK. Lånet löper på 7 år och garanteras av Riksgälden med en grön kreditgaranti som täcker 80 procent av lånebeloppet.
– Att minska den globala klimatpåverkan är en av vår tids viktigaste utmaningar. Finansieringen av Preem är en del av SEK:s satsning för att stödja exportindustrins omställning och konkurrenskraft, och nå Sveriges högt satta klimatambitioner, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

Lånet är öronmärkt till investeringen vid raffinaderiet i Lysekil avseende ombyggnationen av den så kallade Synsat-anläggningen som idag producerar diesel. Målet är att ombyggnationen ska öka Preems produktion av biodrivmedel med uppemot 950 000 kubikmeter årligen, vilket enligt bolaget minskar de fossila koldioxidutsläppen i användarledet med åtminstone 1,7 miljoner ton per år.

Låneavtalet med SEK är villkorat dels av godkännande från Preem-koncernens andra externa finansiärer och dels av att nödvändiga miljötillstånd erhålls. Beslut om miljötillstånd för det aktuella projektet fattas av Mark- och miljödomstolen.

Projektet ska stå klart i slutet av 2023 och produktionen startar i början av 2024.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082