23948sdkhjf

De fixar fler vatteningenjörer

Luleå tekniska universitet har skapat en ny civilingenjörsutbildning. En utbildning som är tänkt att bidra till återväxten av nya vatteningenjörer.

En av VA-branschens stora utmaningar nu och framåt är att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare. Syftet med utbildningen är att bidra med fler kunniga vatteningenjörer till VA-branschen.

VA-guiden har ställ tre frågor till Ico Broekhuizen, biträdande universitetslektor i VA-teknik vid LTU och programansvarig för den nya civilingenjörsutbildningen.

Varför såg ni ett behov av att starta den nya civilingenjörsutbildningen?
– I våra kontakter med VA-sektorn i Sverige så såg vi att det finns ett stort behov av fler vatteningenjörer och att behovet förväntas öka ytterligare i framtiden. En kartläggning av Svenskt Vatten visar att det idag endast utbildas hälften så många vatteningenjörer som behövs, så det är dags att börja utbilda fler, säger Ico Broekhuizen.

Han fortsätter:

– Ingenjörerna behövs eftersom VA-sektorn står inför flera utmaningar: vi måste anpassa våra städer till ett förändrat klimat, vi behöver ställa om till en cirkulär avloppshantering där vi tar tillvara av resurser såsom växtnäring, energi/värme och vattnet själv, det finns allt högre miljökrav, och det finns en del åldrande infrastruktur som är i behov av renovering eller ombyggnation. Att lösa utmaningarna är livsviktigt för vårt samhälle. Internationellt pågår det också befolkningstillväxt och urbanisering, vilket betyder att urbana vattensystem ska försörja allt fler människor.

Vilken kunskap vill ni att studenterna tar med sig ut i arbetslivet efter genomförd utbildning?

– Vi vill att studenterna ska få en detaljerad kunskap om de stora utmaningarna inom urbana vattensystem: att minska risken för översvämningar, att ta vara på de värdefulla resurser som idag spolas bort med avloppet, att möta vattenbehovet från människor och industrin, och att samtidigt skydda miljön. Studenterna ska få både tekniska kunskaper som krävs för att dimensionera och gestalta framtidens urbana vattensystem, men även få en förståelse för hur vi kan skapa långsiktigt hållbara system med hänsyn till miljö- och ekonomiska aspekter, drift och underhåll, och sambandet med andra samhällsfunktioner.

Vad gör Luleå Tekniska Universitet till en bra plats för den med intresse för att ta fram framtidens VA-lösningar?

– Programmet ges i nära samarbete med såväl vattenbranschen som forskare från ett flertal ämnen på universitet. På detta sätt får man en bra förståelse för de praktiska frågeställningarna som finns samtidigt som man får kunskap om nya innovativa lösningar för vattensektorn. LTU är bland världens ledande universitet vad gäller forskning inom VA-teknik så de kunskaper som studenterna får ligger i takt med den globala utvecklingen som pågår, säger han och tillägger:

– Det pratas även mycket om den gröna samhälls- och industriomställningen som pågår i norra Sverige just nu. Där spelar också vattenfrågorna en viktig roll för att skapa attraktiva, cirkulära och klimatanpassade städer med minimerad miljöpåverkan där vattenbehovet tillgodoses för både människor och de stora industriella satsningar som pågar, till exempel vätgasekonomin, fossilfri stålproduktion och batteriproduktion.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125