23948sdkhjf

Kritik från stålbranschen mot EU:s nya förslag

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag till nytt industriutsläppsdirektiv, IED som reglerar tillståndsgivning. Jernkontorets forskningschef Eva Blixt förklarar mera och reagerar.

I förslaget föreslår kommissionen att många nya parametrar ska regleras i tillstånden vilket Jernkontoret skriver riskerar innebära en svår belastning på många svenska företag. Möjligheterna att skapa tillväxt, konkurrenskraft och inte minst förutsättningar för att fortsätta ställa om till mer hållbar produktion kan begränsas.

– Vi har under ett års tid pekat ut riskerna med att göra IED till ett all inclusive-direktiv och behovet av viss flexibilitet. Omställning till hållbar produktion pågår redan i svensk järn- och stålindustri. Jag är djupt oroad över hur detta kommer påverka vår industri och möjligheterna till omställning. Också det svenska prövningssystemet kommer påverkas kraftigt av förslagen, säger Eva Blixt i meddelandet.

Hon berättar att enligt förslaget ska många nya parametrar regleras i tillstånden som innovationer, kemikalier och transformationsplaner.

Vidare införs det krav på konsumtion av energi, vatten och material och det striktaste gränsvärdet för utsläpp blir krav.

– Ingen anläggning klarar alla dessa värden. Det finns alltid en avvägning att göra mellan olika utsläpp, energiåtgång och vilka tekniker som faktiskt går att använda i det enskilda fallet, förklarar Eva Blixt i meddelandet och tillägger:

– Att dessutom lägga bindande värden för användning av energi och vatten riskerar att hämma omställningen och minskar flexibiliteten ytterligare. Mer avancerade stålprodukter, som är tunnare och mer slitstarka, använder mer vatten och mer energi i tillverkningsprocessen, men produkterna är resurseffektiva.

– Det finns många delar i det som kommissionen lagt fram som är mycket problematiska för järn- och stålindustrin i Sverige.

Men allt är inte mörker. Eva Blixt räknar upp flera saker Jernkontoret stöttar i förslaget. Bland annat:

– Men vi stödjer ett fåtal av EU-kommissionens förslag, som att öka tiden från 9 till 24 månader för att pröva ny teknik.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111