23948sdkhjf

Förlängd tid för undersökningstillstånd

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin.

Ändringarna i minerallagen innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Giltighetstiden för undersökningstillstånd har förlängts med anledning av covid-19 genom ändringar i minerallagen vid två tidigare tillfällen, den 1 juli 2020 och den 1 mars 2021. De undersökningstillstånd som omfattades av dessa lagändringar och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 får genom ändringarna som föreslås nu ytterligare ett års förlängd giltighetstid. Tillståndshavarna ges därmed möjlighet att utföra arbete som inte varit möjligt att utföra under de gångna åren på grund av pandemin.

Förslagen omfattar inte undersökningstillstånd som gäller olja, gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen har angetts i tillståndet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.454