23948sdkhjf

Datacentrerad teknik: Leverera i tid utan stress

Heltäckande datamodell skapar konsekvens utan ansträngning

Vid anläggningskonstruktion   är deadlines pressande, leverantörer måste kontrolleras, många discipliner måste samordnas - från det första simuleringsscenariot till P&ID och detail engineering till driftsättning. Vem har kommit hur långt? Stämmer alla data? Är dokumentationen fullständig, korrekt och klar i tid? Plattformen Engineering Base (EB) från programvarutillverkaren Aucotec ger svaren och har övertygat kunder som Equinor, Haldor Topsoe och Kongsberg.

Gränslöst konsekvent

EB samlar inte bara de viktigaste teknikområdena i en enda single source of truth, utan integrerar också data från kompletterande system som simulering eller 3D-verktyg. Detta möjliggör ett smidigt, konsekvent samarbete mellan alla inblandade - parallellt, skickligt och internationellt, även via webbtjänster.

EB:s centrala datamodell säkerställer disciplinövergripande systemutveckling från första koncept till sista detalj. Varje objekt finns bara en gång; Diagram, datablad och listor visar "bara" olika representationer. Användarna bearbetar dem utifrån sina utgångspunkter, så att alla kan förstå dem direkt utan gränssnitt, dataöverföringar och överföringsfel. Det blir helt naturligt konsekvent.

Inga överföringar hit och dit längre

Utan EB är teknikspecifika data vanligtvis spridda över många verktyg. Detta komplicerar och försenar all kommunikation, och ändringar orsakar tidskrävande frågor och motfrågor som EB har gjort överflödiga. Dessutom snabbar EB på kommunikationen med leverantörerna med de modulära databladsmallarna från Asset 360. De genereras med ett klick och erbjuder en komplett översikt över alla tillgångar, inklusive delsystem samt tillbehör och undersystem. På så sätt kan upphandlingar hanteras snabbt och säkert, godkännanden erhållas och specifikationer och ändringar kommuniceras.

Boosters arbetsflödet

Även simuleringsscenarierna kan importeras och jämföras automatiskt i EB. Data för den slutliga systemdesignen ligger sedan till grund för den konkreta planeringen - utan felaktiga överföringar. Det går direkt från frontend engineering till process- och detaljplanering. En hel uppsättning kvalitetstestade moduler kan utvecklas och hanteras, där EB:s intelligenta varianthantering håller kvantitet tydlig.

Enligt reglerna

Dessutom förhindrar EB:s regelbaserade design de vanliga bearbetningsfelen och kontrollerar om allt passar ihop: PFD och P&ID, anslutningar och rör, rör och medier eller kablar och ström. Avvikelser visas automatiskt eftersom EB känner till alla samband.

Automatisering i ett steg

Även EB:s konfiguration av styrsystem är intelligent. Aucotecs DCS portal kan automatiskt konfigurera mjukvarukomponenterna i nästan alla styrsystem och på så sätt spara veckor av manuellt arbete. På så vis ger lösningen experterna på anläggningskonstruktioner extraordinär tillförlitlighet utan ansträngning samt en hög automatiseringsgrad av tekniken. Med EB är punktliga leveranser inte längre en stressfaktor för EPC!

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078