23948sdkhjf

Stor nickelfyndighet i Sverige

Bluelake Mineral har under våren 2021 inlett en översyn av strategiska alternativ för det helägda dotterbolaget Nickel Mountain som innehar det svenska nickel- och koboltprojektet i Storuman kommun, Västerbottens län, Rönnbäcken för att maximera dess framtida potential.

Bluelake Mineral beskriver Rönnbäcken som en av de största, oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa med potential att utgöra en strategisk resurs för både den europeiska batteri- och stålbranschen.

I ett första steg har en preliminär lönsamhetsbedömning genomförts som visar på stora finansiella och strategiska värden i Rönnbäckenprojektet och som stödjer vidare finansiering för ansökan om miljötillstånd.

Som underlag för ansökan om miljötillstånd behöver det genomföras en förstudie och en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt en preliminär uppskattning behövs för dessa studier finansiering om cirka 100 miljoner kronor. 

Rönnbäckenprojektet består av tre stora nickelbärande ultramafiska mineraliseringar inom en radie på 10 kilometer och kan utgöra underlag för en framtida gruvdrift.

Genomsnittlig årlig metallproduktion under gruvans livslängd uppskattas till 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn.

Rönnbäcken utgör, med en möjliga årlig produktion om 23 000 ton högkvalitativt nickelkoncentrat per år under 20 år, en tillgång som kan leverera en betydande del av Sveriges totala årliga användning av nickel vilket gör att tillgången har ett strategiskt värde. Detta gör Rönnbäcken till en av de största oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa. 2010 respektive 2012 beviljades Nickel Mountain tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäckenprojektet. Bearbetningskoncessioner gäller normalt i 25 år.

Bluelake Mineral avser nu gå vidare i nästa steg med ansökan om miljötillstånd. Bolaget bedömer att denna finansiering kan ske direkt i dotterbolaget Nickel Mountain. Detta steg innebär kontakt med möjliga investerare för säkra finansiering och dialog med olika intressenter bland annat kommun och myndigheter, markägare och invånare, lokalt och regionalt näringsliv, samt rennäring.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11