23948sdkhjf

Unikt batterilager säkrar framtidens elberedskap

Hur säkrar man framtidens elberedskap? Norconsult har gjort en förstudie åt Borås Energi och Miljö, där man undersökt batterilager som en potentiell lösning.

Elkonsumtionen måste stämma överens med produktionen för att elnätet ska fungera optimalt. Dock är det svårt att uppskatta hur mycket el som konsumeras och hur mycket produktion som krävs.  Norconsult, på uppdrag av Borås Energi och Miljö, har nu undersökt batterilager som en möjlig lösning.

– Borås Energi och Miljö är intresserade av att installera ett batterilager vid en av sina anläggningar, Sobacken kraftvärmeverk. Batterilagret skulle ge möjlighet att leverera extra stödtjänster till Svenska kraftnät, vilket bedöms ge en ökad flexibilitet med kraftvärmeverkets redan goda reglerbarhet. Ett batterilager skulle därmed utgöra ett bra komplement för att nå olika reglermarknader, säger Jonatan Hellborg, elkraftkonsult på Norconsult.

Batterilagret skulle innebära en robustare kraftförsörjning i tider med en ökad risk för kapacitetsbrist i elnätet. 

– Vi har undersökt hur man kan placera batterilagret på kraftvärmeverket, så att man får snabb aktivering från batterilagret men samtidigt en långsammare reglering som håller laddningsgraden stabil. Förstudien ger ett underlag för en framtida investering, fortsätter Jonatan.

Med hjälp av batterilagret skulle man kunna jämna ut effekttoppar, vilket kan ge en positiv påverkan på elnätsbalansen och en lägre konsumtionskostnad.

– En effekttopp är de tider på dygnet där man har stor konsumtion på elnätet. Fördelen med batterilagret är att man kapar av effekttopparna, och fördelar mängden energi till en annan tid på dygnet när kostnaden är lägre, avslutar Jonatan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094