23948sdkhjf

Hela listan

Här är listan på alla projekt som nu fått finansiering av Swedish Mining Innovations.

Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller
Semi-automated Dismantling System for Battery Metal Recovery and Recycling

Projektledare: Northvolt Revolt AB
Beviljad finansiering: 4 991 130 kr

Omvandling av järnsand till högkvalitativ järnklorid och silikatsand
Conversion of iron sand into high purity iron chloride and silicate sand products

Projektledare: EasyMining Services Sweden AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Reducerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet vid sprängning
Reduced environmental impact and promote safety during blasting RENIS
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 1 385 500 kr

Fossilfri förbränning i grate-kiln pelletsverk med hjälp av co-jetbrännare
Fossil-free combustion in grate-kiln pelletizing plants using co-jet burner

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 2 838 000 kr

Sannolikhetsbaserad dimensionering av underjords- och dagbrottsgruvor
Probabilistic design for underground and open pit mines
Projektledare: Itasca Consultants AB
Beviljad finansiering: 499 393 kr

Syrgas som möjliggörare för energieffektiva och klimatneutrala järnoxidprocesser och produkter
Oxygen as enabler for energy-efficient and climate-neutral iron oxide processes and products

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 9 970 000 kr

ARBS – Energieffektiv malning
ARBS: Energy Efficient Comminution
Projektledare: Comminution Reimagined Sweden AB
Beviljad finansiering: 15 000 000 kr

Icke-giftig lakning och utvinning av guld med tiosulfatbaserad lixviant och Selmet metallseparationsteknologi
Non-toxic leaching and recovery of gold using thiosulfate based lixviant and Selmext metal separation technology

Projektledare: Chromafora AB
Beviljad finansiering: 8 146 856 kr

Processer som möjliggör metall- och fosforåtervinning från ståltillverkningsslagg
Processes enabling metal and phosphorus recovery from steelmaking slag
Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljad finansiering: 375 000 kr

Dynamisk provning av kompletta bergförstärkningssystem för underjordsgruvor
Dynamic testing of full rock support systems for underground mines

Projektledare: SWERIM AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Full metallutvinning från slam producerat vid smältprocesser
Full Metal Extraction from Smelter Sludges (FUMES)

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

HIPECS Högprestandaberäkning av krossning och malning i stora partikelsystem
HIPECS – High-performence computation of comminution in large particle systems

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Sulfatrening från gruvlakvatten – utveckling av fullskalig bioreaktoranläggning (SULFREM)
Sulfate removal from mine leachate – development of full-scale bioreactor system (SULFREM)

Projektledare: Uppsala universitet
Beviljad finansiering: 4 569 064 kr

Numerisk undersökning om effekterna av spränghålsavvikelse på fragmentering
Numerical investigation on impacts of blast-hole deviation on fragmentation

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Spänningsförändringar i underjordsgruvor från teoretiska studier till praktiska rekommendationer
Stress changes in underground mines – from investigation to practical tools

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 5 019 805 kr

Bedömning av syrabildningspotential utifrån XRF/XRT-skanning av borrkärnor
Prediction of acid rock drainage potential using XRF/XRT drill core scanning

Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 491 826 kr

Ståltillverkning med låga järnförluster under smältning
Low Ironloss-Melting Steelmaking

Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljad finansiering: 499 632 kr

AGtrition – Koncept för att utveckla ett multidimensionellt småskaligt test för AG kvarnar
AGtrition – Conceptual design for developing a multidimensional small-scale AG mill test

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 498 000 kr

ReCalc – Industrikarbonater som biprodukter från Garpenbergergruvan
ReCalc – Industrial carbonates as a byproduct from the Garpenberg mine

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 490 622 kr

Ultraljudsintensifierad produktion av titanfosfat från gruvavfall
Ultrasound intensified production of titanium phosphate from mine waste streams

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

En färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete
A road map for attractive, inclusive and safe mine work

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 7 878 735 kr

En generell digital tvilling baserad på statistiska och logiska modeller för innovationer inom gruvindustrin
A general digital twin driving mining innovation through statistical and logical modelling

Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 4 900 000 kr

Radarize: Avancerad perception och navigering för självkörande underjordsfordon
Radarize: Advanced Perception and Navigation for Autonomous Underground Vehicles

Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 5 435 512 kr

Adaptiv automation för ortdrivning
Adaptive automation for face drilling

Projektledare: Epiroc Rock Drills AB
Beviljad finansiering: 5 569 930 kr

Utveckling av digital tvilling för bergborrning
Development of digital twin for rock drilling

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 4 082 744 kr

Realtidsmätning av slaggvolym inuti pelletsverk av Grate Kiln med hjälp av stereoteknik och maskininlärning
Online estimation of slag volume inside the grate kiln pellet plant by stereo vision and machine learning

Projektledare: RISE Energy Technology Center AB
Beviljad finansiering: 2 289 439 kr

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Lukten avslöjar att nya pannan är på gång
Mycket störningar för kärnkraften
Framtiden för små modulära reaktorer
Cementa får fortsätta ett tag till
Dags reformera elmarknaden
Nu kan man söka pengar för innovation
Andra Nordiska Medier
Metal Supply SE
Verkstäderna
UochD

Sänd till en kollega

0.094