23948sdkhjf

Starkt kvartal för Boliden

– Trots vissa incidenter är det ett starkt kvartal. Metallprisernas utveckling har naturligtvis bidragit positivt men vi har också en hög anrikad volym vid våra gruvor där både Aitik och Kevitsa når nya produktionsrekord, kommenterar Mikael Staffas, vd och koncernchef.

Bolidens fjärde kvartal beskriver bolaget ha starkt resultat trots produktionsstörningar.

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 17 755 miljoner kronor att jämföra med motsvarande siffra kvartal fyra år 2020 som var 16 170 miljoner.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 835 miljoner kronor. Motsvarande siffra år 2020 var 3 043 miljoner.

Fritt kassaflöde uppgick till 2 008 miljoner kronor att jämföra med 2020 års 2 750 miljoner.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 3 002 miljoner kronor från 2020 års 1 858 miljoner. Förbättringen jämfört med föregående år beror på förbättrade priser och villkor. I kvartalet noterades nya rekord avseende anrikad volym i Aitik och Kevitsa. I Aitik bidrog även högre halter jämfört med föregående kvartal positivt. Den anrikade volymen i Bolidenområdets var något lägre än föregående kvartal medan anrikningen i Garpenberg var högre och uppgick för helåret 2021 till 3,1 megaton. I Tara påverkades produktionen av förhöjt vatteninflöde.

Inom Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 553 miljoner kronor från 2020 års 1 109 miljoner. Priser och villkor gav sammantaget en positiv effekt trots lägre smältlöner jämfört med föregående år. Ökat underhåll, produktionsstörningar i Harjavalta samt en ofördelaktig råmaterialmix påverkade dock negativt. Rönnskärs basmetallproduktion var i nivå med föregående kvartal. Harjavaltas produktion av både koppar och guld ökade jämfört med föregående kvartal medan produktionen av nickel i skärsten minskade kraftigt till följd av försenad uppstart efter underhållsstopp samt tidigare kommunicerad explosion. Zinkproduktionen i Kokkola och Odda var stabil.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.114