23948sdkhjf

Rekord även för SCA

SCA har presenterat årsbokslut och kvartalsrapport för sista kvartalet 2021. Rörelseresultatet ökade kraftigt. 

Resultatet för år 2021 var SCAs högsta någonsin, skriver bolaget i en kommentar och så här såg siffrorna ut för helåret 2021 jämfört med 2020.
Nettoomsättningen uppgick till 18 822 (18 410) miljoner kronor. Avvecklingen av tryckpappersverksamheten, där produktionen upphörde i första kvartalet 2021 och avyttringen av Wood Supply UK i fjärde kvartalet 2020 påverkade omsättningen negativt. Exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 26 procent. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Bolaget menar att avvecklingen av tryckpapper är värdeskapande över tid. 

EBITDA ökade med 105 procent till 9 109 (4 4401) miljoner kronor. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden, en god produktivitetsutveckling och en stabilt låg kostnadsnivå. Valutaeffekter påverkade resultatet negativt. 

Rörelseresultatet ökade till 7 634 (2 8391) miljoner kronor.

Tittar man istället på fjärde kvartalet 2021 jämfört med 2020 såg det ut så här. 

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 763 (4 592) miljoner kronor.
  • EBITDA uppgick till 2 806 (1 3771) miljoner kronor.

Bolaget skriver att virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil men att säsongsmässigt lägre efterfrågan på sågade trävaror har lett till normaliserade lagernivåer och lägre marknadspriser under kvartalet i jämförelse med föregående period.

Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal till följd av det planerade underhållsstopp som genomfördes under perioden. Expansionsprojektet av CTMP på Ortviken fortlöper enligt tidplan och budget.

Efterfrågan på kraftliner är stark, drivet av globalt hög efterfrågan under en längre tid på wellpappförpackningar.ac Expansionsprojektet av kraftliner i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094