23948sdkhjf

SSAB tidigarelägger planerna med 15 år

SSABs styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning.

Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.

– Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB, vi kan lösa de tekniska utmaningarna och vi har en stark finansiell position. Om vi kan lösa frågan kring kraftförsörjningen och miljötillstånd tillsammans med samhället, så är det möjligt att ställa om 15 år före tidigare kommunicerad plan. Planen, som vi finansierar med det egna kassaflödet, ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition, sammanfattar SSABs vd Martin Lindqvist i ett meddelande.

SSAB berättar vidare att de leder idag stålindustrins gröna omställning med det unika Hybrit-projektet, som SSAB driver tillsammans med partners, och den redan planerade konverteringen av Oxelösund. Dagens beslut innebär att även de övriga produktionsorterna i Norden ställs om under de kommande tio åren, betydligt snabbare än tidigare plan som hade 2045 som målsättning. Ett första steg blir att arbeta fram en mer detaljerad plan för genomförande för varje produktionsort.

I vilken ordning orterna ställs om kommer bland annat bero på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till konkurrenskraftig el. Planen innebär att i stort sett alla SSABs utsläpp ska vara eliminerade vid början av nästa årtionde, vilket betyder en reduktion med mer än 8 miljoner ton koldioxid per år jämfört med dagens nivå. Genom satsningen kan Sveriges totala koldioxidutsläpp minska med cirka 10 procent och Finlands med motsvarande 7 procent.

Avsikten är att utifrån gällande affärsstrategi bygga om SSABs nordiska produktionssystem. Det nya systemet innebär en ökad kapacitet för premiumprodukter, förbättrad kostnadsposition och fossilfri produktion. Med den nya planen ska Luleå och Brahestad byggas om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna.

Totalt väntas de strategiska investeringarna för det nya nordiska tunnplåtssystemet uppgå till cirka 45 miljarder kronor under perioden 2022-2030. Samtidigt elimineras investeringsbehovet i nuvarande system med masugnar, stålverk och valsverk.

Genom satsningen breddas SSABs utbud av premiumprodukter, avancerade höghållfasta stål, AHSS och kylda stål, Q&T. Ett ökat dimensionsprogram med bättre toleranser breddar erbjudandet mot bland annat fordonsindustrin.

Planen ska innebära en rad fördelar:

- Bredare produktprogram inom Specialstål och en förbättrad produktmix med fossilfria produkter

- Lägre kostnader genom bland annat effektivare produktion och materialflöden samt betydligt kortare ledtider.

- Kostnaderna för koldioxidutsläpp elimineras i takt med att masugnar stängs

- Bättre flexibilitet för att möta konjunkturella svängningar efter att omställningen genomförts. 

SSAB har en stark finansiell position och bedömningen är att det strategiska investeringsprogrammet kan finansieras med det egna kassaflödet. Tillståndsprocesserna för Luleå och Brahestad inleds under 2022.

– Vi har nu en unik möjlighet i Sverige och Finland. Genom en snabb omställning av industrin kan vi skapa nya fossilfria värdekedjor, bygga långsiktig konkurrenskraft och säkra arbetstillfällen inom nordisk industri för framtiden. Vi ökar SSABs intjäning samtidigt som vi snabbt minskar koldioxidutsläppen och ger ett betydande bidrag till klimatet och samhällets omställning, säger Martin Lindqvist i meddelandet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109