23948sdkhjf

Positiva resultat för Dannemoragruvan

Grängesberg Exploration holding, Grangex meddelar att deras pre feasibility-studie för Dannemora bekräftar genomförbara möjligheter för grön järnmalmsproduktion.

Huvudsyftet med studien har varit att just undersöka förutsättningarna för att utveckla Dannemora som en koldioxidfri gruvverksamhet. Studien bekräftar möjligheten att producera ett högvärdigt järnmalmskoncentrat med ett mycket reducerat koldioxidavtryck. Studien rekommenderar att en slutgiltig feasibility-studie genomförs. Studien är en fortsättning på den Scoping study som presenterades i maj 2021 och visar på förbättringar på många nivåer. 

– Detta är lovande nyheter för Grangex aktieägare, för det lokala och regionala samhället, och även för den svenska gruvnäringen samt de facto historiskt. Genom det engagerade och framgångsrika utvecklingsarbetet kan Dannemoragruvan förvandlas till en producent av högkvalitativ järnmalm. Studien visar att Dannemoragruvan, avhängigt den kommande miljöprövningen, har goda möjligheter att från 2025 etablera sig som producent av högkvalitativt järnmalmskoncentrat med ett mycket lågt koldioxidavtryck, med möjligen en potentiell framtida grön premie. Detta just-in-time för att vara en del av den accelererande hållbara omställningen av den europeiska stålindustrin och möta marknadens efterfrågan på grönt stål, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex i ett meddelande.

En viktig slutsats av PFS-arbetet är möjligheten att gruvprojektet i Dannemora kan vara en högvärdig järnmalmsproducent med ett mycket lågt koldioxidavtryck genom att driva en helt elektrifierad underjordisk gruv- och förädlingsprocess samtidigt som man producerar ett högvärdigt magnetitkoncentrat med möjlighet att vidareförädla till grönt stål. Därmed finns möjligheten att bli en prioriterad leverantör i den framväxande övergången av stålindustrin mot produktion av grönt stål.

Enligt studien finns det efter gruvstart möjlighet att i det omedelbara närområdet utveckla ytterligare mineraltillgångar, då ett antal av de befintliga malmkropparna är öppna mot djupet. Det finns även en möjlig tillgång i den deponerade anrikningssanden från den senaste produktionsperioden.

Möjligheten att förlänga gruvans livslängd har studerats och totalt sju olika områden i gruvan har identifierats för prospekteringsinsatser. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079