23948sdkhjf

Turerna kring Cementas tillstånd har granskats

Hur ändamålsenlig kan tillståndsprövningen av Cementas ansökan om ett nytt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland sägas vara? Det har myndigheten Tillväxtanalys tittat närmare på.

Tillväxtanalys har analyserat domstolarnas bedömningar av Cementas ansökan där Mark- och miljödomstolen gav Cementa tillstånd för den ansökta verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som senare avvisade ansökan med hänvisning till brister i beslutsunderlaget. Den 31 oktober 2021 skulle verksamheten enligt tillståndet upphört, men bolaget fick senare ett tillfällig förlängt tillstånd av Regeringen.

– Vi har tittat på om det finns det några gemensamma faktorer av avgörande betydelse för utgången i respektive mål. Utgångspunkten är huruvida prövningarna kan sägas uppfylla de krav som anses känneteckna en ändamålsenlig tillståndsprövning, säger Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.

När det gäller prövningens förutsägbarhet och transparens avseende tidsåtgång, regeltolkning och villkor ger inget av avgörandena ett nöjaktigt svar på frågan varför de olika instanserna kommer till så skilda slutsatser.

Eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte prövar Cementas ansökan i sak går det heller inte säga något om den prövningens ändamålsenlighet. Samtidigt är domstolens beslut att avvisa ansökan tydligt redovisade och kan inte ifrågasättas i en rättslig mening.

– Vare sig Mark- och miljödomstolens eller Mark- och miljööverdomstolens prövning kännetecknas av en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte. Båda dessa är grundläggande för tillit mellan inblandade parter och är därför en förutsättning för en ändamålsenlig miljöprövning, avslutar Simon Falck.

Rapporten är skriven av professor Maria Pettersson och professor Patrik Söderholm vid Luleå tekniska universitet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Kraftverket får stanna i Sverige
Bättre återvinning av batterier med ny process
Samarbete mellan H2 Green Steel och Luleå Hamn
Klartecken till H2 Green Steels stålverk
AI ger bättre kopparutvinning
LKAB kommer inte leverera till H2 Green Steel
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11