23948sdkhjf

Senaste nytt om slutförvaret

På en presskonferens i onsdags presenterade Annika Strandhäll vad som händer med slutförvaret av kärnbränslet.

Miljö- och klimatminister (S) Annika Strandhäll meddelade på onsdagen vid en presskonferens vad som händer med slutförvaret av kärnbränslet. 

– Mitt besked är att Regeringens prövning går in i slutfasen. Jag bedömer att ärendena är färdiga för avgörande inom kort. Dessa beslut håller på att skrivas fram inom departementet, säger Annika Strandhäll. 

Beslut om slutförvaret vid Forsmark kommer den 27 januari 2021. Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Oskarshamn behöver också byggas ut och den beslutet kommer före jul. 

Johan Dasht, vd för SKB, kommenterade beslutet så här:

– SKB får nu tydliga planeringsförutsättningar för Sveriges största miljöskyddsprojekt. Regeringsbesluten skulle innebära att både använt kärnbränsle och rivningsavfall från kärnkraftverken får en slutlig, säker förvaring.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl hade också synpunkter på beslutet. 

– Dagens besked om en tidsplan är visserligen snålt tilltagen med tanke på de stora osäkerheter som kvarstår. När den nya regeringen nu tar sig tid att sätta sig in i frågan, kommer den att se de omfattande brister som fortfarande finns kvar i slutförvarsmetoden. Vi förväntar oss därför att prövningen utmynnar i att regeringen säger nej när de väl meddelar beslut den 27 januari. 

Liberalerna hade hotat väcka  misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll om det inte kom ett beslut i frågan före 13 december, men partiet har nu valt att avvakta. 

Bakgrund 

SKB:s har ansökt dels om ett slutförvar av använt kärnbränsle vid Forsmark, dels tillstånd inkapslingsanläggning i Oskarshamn. I augusti fattade Regeringen beslut om mellanlager för kärnavfall, då var flera myndigheter och kärnkraftsindustrin negativa till att det inte kom ett slutligt beslut även för slutförvaret.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) som har prövat SKB:s ansökningar. SSM:s prövning sker enligt kärntekniklagen och MMD:s utifrån miljöbalken.

SKB:s ansökningar lämnades in till myndigheterna i mars 2011. Förutom av myndigheternas egna experter granskades underlaget även av ett stort antal remissinstanser. Berörda kommuner och länsstyrelser, universitet och högskolor, miljöorganisationer med flera har fått säga vad de tycker.

Huvudförhandling om SKB:s ansökan hölls i MMD under hösten 2017 och i januari 2018 lämnade domstolen sitt yttrande till regeringen för beslut. I april 2019 lämnade SKB det kompletterande underlaget som MMD efterlyste till regeringen. De berörda kommunerna  Östhammar och Oskarshamn som har vetorätt i frågan, har sagt ja. 

Efter att regeringen tagit sitt beslut går frågan tillbaka till SSM och MMD som ställer villkor för anläggningarna. Då är det också upp till kommunerna att besluta om bygglov enligt plan- och bygglagen.

Källa: SKB

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11