23948sdkhjf

Hoppas hitta koppar och kobolt i Vetlandagruva

En så kallad I.P. mätning har påbörjats på undersökningstillstånd Kleva nummer 3 utanför Vetlanda, detta för att undersöka ledande anomalier runt Kleva gruva.

Gruvan Kleva i Vetlanda kommun är ganska unik, då det är en av ett fåtal platser i Sverige med kända förekomster av kobolt. I gruvan har det brutits 0,75 procent koppar, 2 procent nickel samt 0,2 procent kobolt. 

Holmasjön prospektering är de som har påbörjat elektriska så kallade I.P. mätningar.  I.P. mätning är en mätmetod där man undersöker elektrisk ledning i marken. Mätmetoden kan identifiera löst sammansatta sulfider (ex. koppar) som tidigare  mätning inte kunnat upptäcka. I.P. mätningen har även en djupkänning ner mot 1000 meter vilket som betyder att bolaget med denna metod kan se eventuella mineraler som ligger djupare än med andra använda metoder. Verksamheten avser att mäta så långt upp på Klevaberget som möjligt. Genom att mäta så långt upp som möjligt, kommer de också så nära gruvan som möjligt.

År 2014 identifierades en anomali, det vill säga en avvikelse i marken i Holmasjöns östra del. Denna kommer att följas upp för att se om den kan leda till Kleva gruva. Om så är fallet innebär det att Holmasjön prospektering identifierat en flera hundra meter lång anomali där det påvisats höga halter koppar, nickel och kobolt från tidigare gruvbrytning i Kleva gruva.

Arbetet har påbörjats. Riktningen tyder på att anomalin leder till Kleva gruva, vilket i sådana fall skulle kunna innebära att anomalin är 800 meter lång och upp till 100 meter bred.

 Det blir spännande att följa upp denna anomali och undersöka om den fortsätter till Kleva gruva. Skulle anomalin fortsätta till gruvan är detta mycket goda nyheter då det brutits 0,75 procent koppar, 2 till 3 procent nickel samt 0,2 procent kobolt i Kleva gruva, säger Carl-Adam Andersson, vd Holmasjön prospektering.

Kleva nummer 3 är ett undersökningstillstånd på 64 hektar i Vetlanda kommun. 

Jag ser fram emot att få reda på resultatet från I.P. mätningen. Så snart I.P. mätningen är utförd kommer bolaget presentera resultatet, säger Carl-Adam.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.098