23948sdkhjf

BillerudKorsnäs: Starkt kvartal trots vattenproblem

BillerudKorsnäs visar på ett starkt resultat under det tredje kvartalet, drivet av mixförbättringar och prisökningar inom alla segment. Dock har bolaget haft problem med vattenkvaliteten sedan översvämningarna i Gävle.

Bolaget märker att kunderna har en fortsatt god efterfrågan och spår en fortsatt bra försäljning framåt.

Den största utmaningen under kvartalet var att bruket i Gävle stod still under nio dagar, till följd av det kraftiga regnovädret och översvämningarna i Gävleområdet. Vattenkvaliteten i sjön där processvattnet hämtas ifrån var nere på rekordlåga nivåer. Stoppet innebar en produktionsförlust på 20 000 ton med en negativ resultatpåverkan på 75 miljoner kronor. 

Därefter återupptogs produktionen sporadiskt fram till det årliga stoppet i slutet av september. Anläggningen har sedan dess körts med normal kapacitet, trots att vattenkvaliteten varit sämre än normalt. 

Under år 2021 har bolaget fokuserat på att förbättra säkerhetsrutinerna, men enligt vdn är dessa inte bra nog. Arbetet med att säkerheten kommer därför att intensifieras och fortsatt vara en av huvudprioriteringarna. 

- Våra nuvarande affärsprioriteringar fortsätter att vara hälsa och säkerhet, stabil produktion, upprampning av kartongproduktionen i Gruvön, säkerställande av en konkurrenskraftig vedförsörjning samt genomförande av vårt kostnads- ocheffektivitetsprogram, skriver Christoph Michalski, vd och koncernchef, i kvartalsrapporten. 

Christoph Michalski, vd och koncernchef. Foto: BillerudKorsnäs

Inom produktområdet Board har produktionen av vätskekartong från Gruvön ökat och inom produktområdet Paper har Skärblacka blivit ett världsledande MG-center.

Under de senaste månaderna har bolaget utarbetat en strategisk inriktning som tar utgångspunkt i ledande positioner inom attraktiva segment med goda tillväxtmöjligheter. 

- En av framgångsfaktorerna ligger i våra produkters förmåga att ersätta fossilbaserade förpackningar med hållbara förpackningslösningar. Vår finansiella ställning är robust och utsikterna lovande. Jag ser fram emot att berätta mer om vår strategi på kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 17 november, skriver Christoph i kvartalsrapporten.

För framtiden spår BillerudKorsnäs fortsatt starka marknadsförutsättningar, god tillgång på massaved och högre kostnader för kemikalier, logistik och enerig.  För att kompensera kostnadsinflationen kommer bolaget göra ytterligare prishöjningar och mixförbättringar.

Ekonomiska resultat 
Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 6 494 miljoner kronor.
Rörelseresultat uppgick till 639 miljoner kronor.
Nettoresultatet var 477 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.126