23948sdkhjf

Hur ska bioråvaran räcka? Ny strategi presenterad

Många vill använda bioråvara både för att tillverka biobränsle men. Här är strategin som visar vägen hur det ska gå till.  

Fossilfritt Sverige har tagit fram en strategi hur bioråvaran ska räcka till att både producera biodrivmedel och som råvara för bland annat den kemiska industrin. Strategin lämnades igår över till Miljö- och klimatminister Per Bolund.

Bioråvaran som i huvudsak kommer från restprodukter från sågverk och pappersbruk kommer att vara en viktig del av omställningen men dess användningsområden kommer att förändras över tid.
– Strategin visar att pusslet går ihop. Det kommer att behövas politik men framför allt är det teknikutveckling och prismekanismen som gör att användningen av bioråvaran kommer kliva uppåt i en förädlingstrappa och på sikt framför allt användas inom flyg, sjöfart och inom kemiindustrin, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Flera industrier har tagit fram färdplaner för att bli fossilfria genom att använda bioråvara. Men om alla behov summeras blir det 241 TWh, tidigare rapporter har dock visat att det hållbart bara går att ta ut 185 TWh. Något behöver alltså göras.

Förslagen som lämnas i rapporten är bland annat minska användningen av biobränsle för uppvärmning och istället satsa på att använda spillvärme, geovärme som bergvärme samt energieffektivisering av hus och lokaler. Även skogs- och massaindustrins egna processer kommer att fortsätta effektiviseras vilket frigör resurser till andra ändamål.

Det är också viktigt att säkerställa att bilar och lastbilar går på förnybar el så att bioråvaran kan användas för annat. 

I strategin beräknar man att till en början kommer vägtransporterna behöva öka användningen av biodrivmedel fram till 2030 för att sedan minska när elektrifieringen av både personbilar och lastbilar får fullt genomslag.

Slutsatsen är att användningen av biobränsle i Sverige når sin topp 2030 med cirka 190 TWh vilket kan klaras av med samma importnivå som vi har idag. Till 2045 sjunker användningen till cirka 135 TWh vilket skapar ett utrymme för att försörja även utrikes flyg och sjöfart med biodrivmedel eller export.

Bakom strategin står bland annat Stockholm Exergi, Borelis, Södra, Preem och SCA.

Fossilfritt Sverige leds av samordnaren Svante Axelsson och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Läs hela strategin här

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

13.453