23948sdkhjf

Materialdeklarationer för alla industrier

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC tar nu tillsammans med sin systerorganisation ISO fram en standard för materialdeklaration för olika produkter inom och från alla sektorer inom industrin.

Den nya standarden ska ange innehåll, format och metoder för rapportering som tillåter produkter bedöms mot gällande krav på materialinnehåll. Informationen kan användas som underlag för miljömedveten konstruktion och under alla faser i produktens livscykel, också vid skrotning och återvinning.

Projektet bygger på den standard för beskrivningar och rapportering av materialdeklarationsdata som sedan länge funnits för el- och elektronikindustrin. Standarden togs fram inom organisationen IEC, som därför fått en ledande roll i det nya projektetet..

Den nuvarande standarden är också fastställd som svensk standard. Till standarden hör en fri och öppen databas hos IEC, IEC 62474.

Vad som står i den stardarden idag och som kan användas inom alla teknikområden ska överföras till den nya ISO/IEC 82474-1. Sedan kan den revideras med ytterligare delar för industrigrenar som har särskilda behov.

På sikt kan den nya internationella standarden även behandla deklaration av användningen av kritiska råvaror. Redan idag behandlas detta i en europeisk standard, som också är en introduktion till SS-EN IEC 62474.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.156