23948sdkhjf

Finska staten storägare i SSAB

Finska staten överför aktier i SSAB från Solidium Oy till statsrådets kanslis ägarstyrning meddelar det finska statsrådets kommunikationsavdelning.

– I enlighet med regeringsprogrammet bedriver staten en långsiktig och dynamisk ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Det aktuella beslutet att överföra statens aktieinnehav i SSAB från Solidium till statsrådets kanslis ägarstyrning bidrar till målet att nå klimatneutralitet i Finland. I enlighet med det strategiska intresse som arbets- och näringsministeriet definierat vill finska staten påskynda SSABs omställning till fossilfri ståltillverkning tillsammans med bolagets svenska ägare. Vi agerar som en aktiv och ansvarsfull ägare, konstaterar minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Det statsägda specialuppgiftsbolaget Solidium har 6,3 procent av aktierna och 8,0 procent av röstetalet i stålbolaget SSAB och är därmed den tredje största ägaren.

Bakgrunden beskrivs vara att ett av de viktigaste målen i regeringsprogrammet och det ägarpolitiska principbeslutet är att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. För staten som ägare är det viktigt att aktören med de största industriella koldioxidutsläppen i Finland ställer om till en mer koldioxidsnål verksamhet står det och därför har arbets- och näringsministeriet definierat det strategiska ägarintresset i bolaget. 

Genom en omställning till koldioxidfri produktion vid stålfabriken i Brahestad ska den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i Finland ersättas med en klimatneutral lösning. Det strategiska intresset är att bidra till ett snabbt genomförande av bolagets strategi för minskade koldioxidutsläpp och till utvecklingen av kompetensbasen inom branschen i Finland, skriver de.

SSABs omsättning var år 2020 6,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 14 000. Bolagets har produktionsanläggningar i Brahestad och Tavastehus i Finland.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.126